Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
29 януари (петък)

Заболяемостта от COVID-19 в област Шумен продължава да е по-висока от средната за страната

Епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на област Шумен, беше обсъдена на заседание на Областния кризисен щаб, свикано от областния управител проф. Стефан Желев.

Област Шумен е в оранжевата зона с отчетена 14-дневна заболяемост от 110 на 100 хил. души население. „Все още област Шумен е на 7-8 място в страната по този показател, с тенденция на задържаща се заболяемост“, съобщи директорът на РЗИ д-р Пепа Калоянова.  Към момента активните случаи в областта са 304, като на този етап регистрирани активни случаи на COVID-19 има във всичките десет общини. Общо за област Шумен от началото на пандемията случаите на регистрирани положителни проби за COVID – 19 са 4 696. По отношение на броя на хоспитализираните в МБАЛ-Шумен от лечебното заведение отчитат тенденция на дневен прием между 9 и 13 пациенти с инфекцията.

Предвид тези данни на ясно изразена тенденция на задържаща се заболяемост и с цел на ограничаване разпространението на инфекцията членовете на Областния щаб единодушно се обединиха около становището, че въведените допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен трябва да останат в сила до края на месец февруари.

С решението си от днес Областният кризисен щаб потвърди, че в училищата в област Шумен трябва да бъдат преустановени всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище; ръководствата на народните читалища, фолклорни и други самодейни формации на територията на област Шумен трябва да преустановят провеждането на репетиции и изяви; преустановяват се и посещенията в пенсионерските клубове на територията на област Шумен.

Забранява се провеждането на организирани фирмени и семейни тържества и празненства на открито и закрито с присъствие на над 15 души на територията на област Шумен. Забранява се организирането и провеждането на всякакъв вид изложби, базари и др. на животни и животински продукти, както и организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци“.  

Възлага се на кметовете на общини да подобрят организацията за контрол на изпълнението на въведените противоепидемични мерки във всички рискови обекти /градски и междуградски  транспорт, обекти с обществено предназначение, училища, детски градини и ясли, работни колективи и др/., които попадат в обхвата на функционалната компетентност. При установени нарушения и пропуски следва да предприемат незабавни и безкомпромисни мерки в кратки срокове за тяхното отстраняване.

Директорът на РЗИ д-р Пепа Калоянова информира Областния щаб, че кампанията за изследване на учителите и непедагогическия персонал в училищата в област Шумен за COVID-19 с бързи антигенни тестове протича успешно. До момента са изследвани 1 314 души от заявилите желание общо 1 523 души, като са регистрирани 2 положителни случая.  Днес приключва първата фаза от кампанията за ваксинация срещу COVID – 19, в която бяха обхванати медицински лица. „При доставка на нови количества ваксини сме в готовност да започнем изпълнението на втората фаза от Националния план за ваксиниране срещу COVID – 19“, каза д-р Калоянова, която съобщи, че вчера в РЗИ Шумен е монтиран нискотемпературен фризер за съхранение на ваксините. 

Skip to content