Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
4 февруари (четвъртък)

На консултациите за РИК-Шумен политическите партии и коалиции не постигнаха съгласие

Областният управител проф. Стефан Желев проведе консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Шумен в изпълнение на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и съгласно Указ № 9 на Президента на Република България, във връзка с насрочените за 4 април избори за народни представители. В консултациите участваха представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

Присъстваха упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“, Коалиция „БСП за България“, ПП „ДПС“, Коалиция „Обединени патриоти- НФСБ и ВМРО”, ПП„Воля“ и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени – Коалиция „Демократична България-Обединение“.

Съгласно Решение № 1966-НС/28.01.2021 г. на ЦИК съставът на РИК за райони с до 9 мандата, какъвто е и 30-ти Шуменски избирателен район, е от 13 членове, вкл. председател, двама заместник-председатели и секретар, като разпределението между парламентарно представените партии и коалиции е следното: ПП „ГЕРБ” – 5 членове,  Коалиция „БСП за България“ – 4 членове, ПП„ДПС” – 2 членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“ –  1 член и ПП „Воля” – 1 член. Извън броя на членовете на РИК, партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по 1 член в комисията, и това е Коалиция „Демократична България-Обединение“. Тъй като общият брой на членовете на РИК става 14, т.е. четно число, съгласно чл. 61, ал. 8 от Изборния кодекс парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член. В случая това е партия ГЕРБ и така членовете на РИК стават общо 15 души.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

По време на консултациите ПП „ГЕРБ“ предложи Василина Кънчева за председател на РИК. За заместник-председател на комисията Коалиция „Демократична България-Обединение“ предложи Мария Василева. Две бяха предложенията за секретар на РИК-Шумен. ПП „ДПС“ предложи Ахмед Джамбазов, Пламен Недев е предложението на Коалиция „БСП за България”. След проведените разговори не беше постигнато съгласие за позицията секретар на РИК Шумен.

Областният управител ще представи в ЦИК протокол от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите. Със свое решение ЦИК ще назначи състава на РИК Шумен за предстоящите парламентарни избори.

Skip to content