Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
17 ноември (вторник)

Областният медицински съвет подкрепи разкриването на сектор за пациенти с COVID-19 в бившата белодробна болница

Възможностите за разкриване на допълнителни легла за лечение на пациенти с COVID-19 бяха обсъдени на заседание на новоучредения Областен медицински съвет, сформиран със заповед на областния управител проф. Стефан Желев. В състава на съвета са включени ръководителите на лечебните заведения в област Шумен, РЗИ, РЗОК, ЦСМП, председателите на местните структури на съсловните организации на БЛС, Асоциацията на общопрактикуващите лекари, Български фармацевтичен съюз, БАСЗГ. Съветът е сформиран с основна цел да бъдат предприети всички необходими действия за обсъждане и въвеждане на допълнителни мерки, касаещи медицинските дейности във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на област Шумен и спазване разпоредбите на Министерството на здравеопазването. 

На заседанието бяха обсъдени възможностите за разкриване на легла за пациенти с COVID-19 в базата на Държавната психиатрична болница, която се намира в Шумен, както и в бившата белодробна болница.

По информация на директора на РЗИ д-р Пепа Калоянова вчера е бил извършен допълнителен оглед на базата на Държавната психиатрична болница. Констатирано е, че базата е неподходяща за лечение на ковид пациенти. Това становище беше подкрепено от всички членове на съвета.

Решено беше усилията да бъдат насочени към оборудване и обезпечаване на втори и трети етаж на бившата белодробна болница, където да бъдат разкрити около 40 легла за  пациенти с COVID-19. Предстоят организационни дейности и ремонт на кислородната инсталация, които се очаква да приключат  през следващите две седмици.

Има затруднения по отношение на медицинския персонал, който да обслужва пациентите в този сектор. МБАЛ Шумен и КОЦ нямат възможност да изпратят лекари и медицински сестри, стана ясно на заседанието. От Държавната психиатрична клиника има съгласие да се включат в грижата за пациентите лекар и медицински сестри, от  СБАЛК Мадара също се ангажираха да помогнат с лекар при сформиране на екипа за работа в този сектор. Има необходимост от още лекари и сестри, за да бъде изготвен график за работа и членовете на Областния медицински съвет апелират към семейните лекари и специалисти от доболничната помощ да се включат и да помогнат, за да започне да функционира и този допълнителен сектор за пациенти с COVID-19.

С друго свое решение членовете на Областния медицински съвет възложиха на ДКЦ1- Шумен със съдействието на община Шумен да организира разкриването на Covid кабинет за преглед и консултации на пациенти в срок до 24 ноември.

Съветът препоръча на кмета на община Шумен при необходимост да направи мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед в съответствие с параграф 1, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за допълнение на Наредба 5 от 2016г. за предучилищното образование, публикувана в ДВ бр. 95 от 2020г., в сила от 06.11.2020г., касаеща възможността за отсъствие на деца от детските градини по преценка на родителя. 

Skip to content