Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
28 септември (понеделник)

Областният управител на Шумен участва в регионална среща за избор на представители на общините от Североизточния район за планиране в Регионален съвет за развитие

Областният управител на Шумен проф. Стефан Желев участва на 25 септември в регионална среща, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, на  която бяха избрани представителите на общините от  Североизточния район за планиране в бъдещия Регионален съвет за развитие/РСР/.

Форумът беше открит от Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ, която представи пред участниците в срещата основните правомощия на Регионалните съвети за развитие и новите им функции в предстоящия програмен период 2021 – 2027 г. Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.

Четирите административни области в обхвата на Североизточния район за планиране са Варна, Шумен, Добрич и Търговище. Съгласно процедурата, те излъчиха общо 11 представители и 11 заместник-представители, които ще представляват общините в Регионалния съвет за развитие. Представителите на област Шумен в Регионалния съвет за развитие са кметовете на община Шумен Любомир Христов и на община Венец Нехрибан Ахмедова. За техни заместници бяха определени председателите на общинските съвети на Смядово – Борислав Борисов и на Каолиново – Зия Насъф. Промяната в Закона за регионалното развитие предвижда 3 формата за работа на Регионалните съвети за развитие – основен, широк и експертен.

Skip to content