Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
10 ноември (вторник)

Общото събрание на Асоциацията по ВиК не одобри инвестиционната програма на ВиК- Шумен за 2020 година

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен, председателствано от областния управител проф. Стефан Желев, не одобри инвестиционната програма на ВиК- Шумен за 2020 година.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков препоръчва провеждането на заседания на общите събрания на асоциациите по ВиК да бъдат съобразени с актуалните разпоредби, заповеди и указания относно COVID-19, поради което проф. Стефан Желев информира членовете на Асоциацията, че извънредното заседание на общото събрание ще се проведе неприсъствено.

Съобразно изпратените становища в деловодството на АВиК-Шумен с писмено представената позиция на всяка община по предложените точки от дневния ред, се извърши проверка на необходимите за провеждане на заседанието и вземане на решения кворум и мнозинство, изискуеми съгласно чл. 198в, ал. 7 и ал. 9 от Закона за водите.

Представената от ВиК оператора подробна инвестиционна програма за 2020 година, в която са предвидени инвестиции в съоръжения и системи на територията на всички общини в размер общо на 760 850 лв., не беше приета от общото събрание на Асоциацията. При гласуването програмата на дружеството получи подкрепата на държавата, представлявана от областния управител, и общините Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Върбица, Хитрино, Смядово, Каолиново, Венец и Никола Козлево, което е 66,28% при необходими 75% от гласовете. Съгласно мандата, даден от Общинския съвет, община Шумен гласува „въздържал се“.

По втора точка от дневния ред Общото събрание на Асоциация по ВиК- Шумен  не прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 г. да бъде 25 000 лв. С 66,28 % „за“  и 33,72 % „въздържал се“ на община Шумен решението не беше одобрено.

По закон държавата участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община.

Skip to content