Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
26 февруари (петък)

Ръст на заболеваемостта от COVID-19 в област Шумен

Продължава трайната тенденция за увеличаване на заболеваемостта от COVID-19 в област Шумен, като заболеваемостта е достигнала 316 на 100 хил. души население, показват данните на РЗИ Шумен. Това стана ясно на заседание на заседание на Областния кризисен щаб, свикано от областния управител проф. Стефан Желев, на което беше обсъдена епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на област Шумен.  

„Тенденцията е нарастване на броя на заболелите. Общо за област Шумен от началото на пандемията случаите на регистрирани положителни проби за COVID – 19 са 5 553. Към момента активните случаи в областта са 723, като регистрирани активни случаи на COVID-19 има във всичките десет общини“, съобщи директорът на РЗИ д-р Пепа Калоянова. В община Шумен активните случаи са 526, община Нови пазар- 70, община Каспичан-31, община Смядово-26, община Велики Преслав- 33, община Венец-13, община Никола Козлево-2, община Хитрино-9, община Върбица-3 и община Каолиново-8. Д-р Калоянова уточни, че случаи има в редица училища и детски градини, като разпространението е дифузно, няма регистрирано огнище на COVID-19. По думите й голяма част от положителните случаи имат нужда от болнично лечение и от два дни по разпореждане на министъра на здравеопазването пациенти се изпращат в болници в съседни области.

Като критична определи ситуацията в МБАЛ-Шумен изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Димитър Костов.„В момента големият процент от пациентите са тежки случаи. Вчера се препълни интензивният ни сектор, който е с 10 легла, на ден се приемат около 20 пациенти и днес имаме настанени 170 души“, каза д-р Костов. Вчера 6 болни са насочени към МБАЛ-Търговище и един към Разград.

Пет структури – РЗИ, полиция, ОДБХ, служителите на общините по Наредба 1 и Инспекцията по труда извършват контрол за спазване на мерките, проверки се правят непрекъснато. „За мен основателната причина е непредпазливостта на хората и ми прави впечатление, че по сергиите по главната улици хората масово се трупат и не спазват изискването за поставена защитна маска. Ясно е, че всички сме изморени от тези ограничения, но друг избор нямаме. Болницата е препълнена“, заяви областният управител проф. Желев.           

Предвид ясно изразена тенденция на увеличаваща се заболеваемост и с цел на ограничаване разпространението на инфекцията членовете на Областния щаб приеха допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен, които ще бъдат в сила до края на месец март.

 1. В търговските обекти на открито (улични) да се работи и да се посещават само при поставени лицеви предпазни маски, считано от 00.00 часа на  27.02.2021. Кметовете на общини да организират стриктен контрол за изпълнението на въведените противоепидемични мерки във всички рискови обекти (градски и междуградски  транспорт, обекти с обществено предназначение, училища, детски градини и ясли, работни колективи и др., които попадат в обхвата на функционалната компетентност). При установени нарушения и пропуски следва да предприемат незабавни и безкомпромисни мерки в кратки срокове за тяхното отстраняване.

2. В училищата в област Шумен да бъдат преустановени всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище;

3. Преустановяват се посещенията в пенсионерските клубове и клубове на хората с увреждания на територията на област Шумен;

4. ОД на МВР да осъществява контрол на стриктно спазване на чл.8, ал. 3 от Закона за закрила на детето;

5. Забранява се провеждане на организирани фирмени и семейни тържества и празненства на открито и закрито с присъствие на над 15 души на територията на област Шумен;

6. Забранява се организиране и провеждане на всякакъв вид изложби, базари и други на животни и животински продукти на територията на област Шумен;

7. Забранява се организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци“ на територията на област Шумен;

8. Директорът на РЗИ – Шумен да изготви съответната заповед за изпълнение на решенията, която влиза в сила от 00.00 часа на 01.03.2021 г. до 24.00 часа на 31.03.2021 г. с изключение на т.1, която влиза в сила от 00.00 часа на  27.02.2021 г. до 24.00 часа на 31.03.2021 г.

Skip to content