Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
12 януари (вторник)

Язовирите на територията на област Шумен имат достатъчно свободен обем и няма опасност от критични ситуации вследствие на валежите

Обстановката на територията на област Шумен е спокойна и няма сигнали за критични и аварийни ситуации в резултат на валежите през последните два дни. По разпореждане на областния управител проф. Стефан Желев се осъществява постоянна връзка с ръководителите на институции и общините за набелязване на допълнителни превантивни мерки при необходимост, ако настъпи усложняване на метеорологичната обстановка.

Всички язовири на територията на област Шумен разполагат с достатъчно ретензионен обем за вливащите се води в тях, информират от регионален отдел „Североизточна България“ към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

По информация на управителя на „Напоителни системи“-Шумен за последните 24 часа притокът в язовир Тича е 1 500 000 куб. м. Към 12.01.2021 г. в 08:00 часа общият обем в язовир Тича е 135 399 000 куб. м.

За язовирите, стопанисвани от „Напоителни системи“- Фисека, Шумен,  Кълново и язовир Нови пазар 1 не се предвижда контролирано изпускане на води. Река Камчия и река Врана са в кюнето си и имат достатъчно обем за поемане на нови количества вода.

По отношение на енергоснабдяването на населените места в област Шумен всичко е нормално, по данни на „Електроразпределение Север“ АД към 10:30 часа днес няма населени места без ток.

Skip to content