Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Административно обслужване

Други административни услуги

Начини за подаване на документи

2 Предоставяне на достъп до обществена информация Заявление за достъп до обществена информация
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ Заявление свободен текст
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) Заявление 2133 – УП3
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) Заявление 2134 – УП2
Skip to content