ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

ОА1-4. Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“

 

Номер на услугата (СУНАУ): ОА1.4

Правно основание:

Закон за администрацията и Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Срок за изпълнение: 1 до 7 дни

Необходими документи:

  1. Заявление (свали) ;
  2. Документ, доказващ правен интерес.

Такса: без такса

Skip to content