Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Държавна собственост

ОА1-7. Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Номер на услугата (СУНАУ): ОА1.7

Правно основание: Закон за държавната собственост – чл.77

Срок за изпълнение: 1 до 7 дни
Необходими документи:

  1. Заявление по образец (свали)

Такса: без такса

Skip to content