ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Административно обслужване

Център за административно обслужване (ЦАО)
Местоположение: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30, ет. 3, стая 316

Работно време:
понеделник – петък, 9.00 до 17.30 часа – без прекъсване

Телефон: 054/ 862 785
Факс: 054/ 863 562
e-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg
БУЛСТАТ: 127070650

Банкова сметка: BG73 UBBS 8002 3106 1050 08 в ОББ – клон Шумен

Заплащане на административните услуги, предоставяни от Областна администрация Шумен може да се извърши в брой и чрез ПОС-терминал в стая № 316. Отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.


Паркиране:
два платени паркинга в непосредствена близост до административната сграда на Областна администрация Шумен

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:
информацията за административните услуги

За клиенти със специфични потребности:
място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.

В ЦАО на Ваше разположение са:
столове, маси и пособия за попълване на документи
питейна вода и възможност за ползване на тоалетна

Skip to content