Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
11 октомври (петък)

Анкетно проучване за потребностите от работна сила в област Шумен

На заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие в област Шумен, водено от заместник-областния управител, Ширин Вели, бяха представени резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област Шумен.

Второто за 2019 година проучване е проведено в периода  1 август – 20 септември 2019 г. на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие два пъти в годината следва да набира, обработва и предоставя на Агенция по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.

Анкетното проучване на потребностите на работодателите от работна сила има за цел да събере и анализира актуалната информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Събраната информация се отнася за търсенето на работна сила, както през следващите 12 месеца, така и за следващите 3-5 години.

Резултатите от анкетното проучване –в прикачения файл:

Informacia_AnketaRabSila_Oblast_Shumen

Skip to content