Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
14 юни (вторник)

Асоциацията по ВиК -Шумен даде съгласие за довършване на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза“ на Община Шумен

Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен свика областният управител Донка Иванова в качеството си на председател на асоциацията. Присъстваха представители на всички общини от областта, които са членове на асоциацията.

На заседанието беше прието решение, съгласно което Асоциацията по ВиК – Шумен изразява съгласието си с изпълнението на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза“ на Община Шумен, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16M1ОP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г. „Това решение на асоциацията е необходимо, за да може община Шумен да приключи успешно този проект, по който работи и да получи необходимото финансиране“, каза кметът на общината Любомир Христов.

Асоциацията по Вик се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугите и експлоатацията и поддръжката на ВиК активи, изградени на обособената територия на асоциацията, е записано още в решението. Това решение на асоциацията ще бъде предоставено на Управляващия орган на програмата към датата на сключване на договор за предоставяне на БФП за проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

Skip to content