Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
31 юли (понеделник)

Асоциацията по ВиК в област Шумен съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК –Шумен“ за регулаторен период 2017-2021 година

На извънредно Общо събрание Асоциацията по ВиК в област Шумен съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК –Шумен“ ООД за регулаторен период 2017-2021 г. Това стана с одобрението на 86,38% от гласовете на присъстващите членове на Асоциацията по Вик, като за приемането му бяха достатъчни 75%.  „За“ в подкрепа на Бизнес плана гласуваха общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово и Каолиново, както и държавата, представлявана от областния управител проф. Стефан Желев. „Против“ гласуваха общините Каспичан, Никола Козлево и Върбица. Представителят на община Венец не участва в гласуването, той като закъсня, а община Хитрино нямаше представител на заседанието.

Кметът на община Шумен Любомир Христов заяви, че има мандат от Общинския съвет в подкрепа на Бизнес плана. Той информира за допълнителни изисквания съм ВиК оператора, които са -поемане на задължението да подготви проектната документация за участие в проекти от типа „Чисти води“, да я подаде незабавно при откриване на процедурата, както и ВиК операторът да работи за привличане на инвестиции за реализиране на Пречиствателна станция за питейни води, довеждащ водопровод, въвеждане в експлоатация на артезианските кладенци и други намерения, съгласно  регионалните прединвестиционни проучвания. Кметът на община Велики Преслав Александър Горчев заяви, че подкрепя  Бизнес плана, но с изричното условие за изграждане на довеждащ водопровод от яз. „Тича“ до озониращата пречиствателна станция и заради намерението да се изгради допълнително съоръжение, с което водата във Велики Преслав да се пречиства още по-добре.

Община Върбица не подкрепи плана, поради високата цена на водата, която не отговаря на социалната поносимост на потребителите от общината и поради факта, че за община Върбица не се предвиждат проекти в предпроектното проучване. Община Каспичан също не подкрепи плана, като кметът Милена Недева подчерта като мотив качеството и вида на услугата, която получават, както и честите аварии.

Областният управител проф. Стефан Желев заяви, че поема ангажимент да съдейства за по-бързото разглеждане от КЕВР на Бизнес плана.“Целта с готовността на прединвестиционните проучвания в края на месец септември, самият бизнес план да е преминал през обществено обсъждане и да може да се кандидатства за финансиране“, каза проф. Желев и уточни, че ако няма обжалвания има шанс строежът на пречиствателната станция да започне до края на 2018 година.

В асоциацията по ВиК членуват държавата и общините, включени в съответната обособена територия, която за област Шумен включва всичките десет общини. По закон държавата в лицето на областния управител участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община. Община Шумен притежава 33.72%, община Нови пазар-6.08%, община Велики Преслав-4.82%, община Каолиново- 4.35%, община Върбица- 3.74%, община Каспичан- 2.87%, община Венец-2.57%, община Смядово-2.41%, община Хитрино-2.24% и община Никола Козлево с 2.20%.

Skip to content