Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
26 февруари (понеделник)

Част от пешеходните пътеки на територията на област Шумен не отговарят на нормативните изисквания

Голяма част от пешеходните пътеки на територията на област Шумен не отговарят на нормативните изисквания. Това показват резултатите от извършената проверка за състоянието на пътната маркировка на пешеходните пътеки в населените места на територията на област Шумен и на пътищата от републиканската пътна мрежа в урбанизираните и извън урбанизираните територии, които бяха представени на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата под председателството на областния управител проф. Стефан Желев. Проверките бяха извършени в изпълнение на заповед на областния управител от комисия с участието на представители на общините, ОД на МВР и Областно пътно управление. „Проверени са 241 пешеходни пътеки тип „зебра“ и 99 пътеки с две прекъснати линии. При 90 от пътеките тип „зебра“ и при 32 от пътеките с прекъсната линия е изтрита частично или напълно маркировката. При 4 от пътеките „зебра“ липсва хоризонтална маркировка“, съобщи инспектор Мирослав Миронов от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Шумен. Надписи „Погледни“ имат 73 от пешеходните пътеки „зебра“ и 6 от другия вид. Необходимото изискване за разстояние по-голямо от 250 метра между пешеходните пътеки не е спазено при 125 от пешеходните пътеки “зебра“. При 137 от случаите не е спазено изискването за ширина на пешеходната пътека от 3 метра в населените места. Нормативното изискване за ширина от 4 метра извън населените места не е спазено при никоя от пешеходните пътеки. При поставянето на вертикалната маркировка също са констатирани сериозни пропуски на нормативните изисквания.17 са повдигнатите пешеходни пътеки в населените места в областта, като те са разположени в близост до учебни и детски заведения, каза още инспектор Миронов.

Представителите на общините докладваха за пропуски при сигнализацията и маркировката на пешеходните пътеки по места, както и да недостатъчна осветеност. Те се ангажираха да започнат работа за освежаване на пътната маркировка и поставяне на знаци на пешеходните пътеки в общините и съобщиха, че за тази дейност е предвиден финансов ресурс в общинските бюджети.

Skip to content