Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница

ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Актуално
11 септември (вторник)

До 17 септември продължава второто проучване за потребностите от работна сила в област Шумен

Областният управител на област Шумен призовава работодателите в област Шумен да се включат във второто проучване за потребностите от работна сила в региона, което продължава до 17 септември.

Проучването се извършва чрез онлайн анкета, разработена от Агенцията по заетостта. За целта е необходимо работодателите да попълнят анкетата, която може да бъде намерена на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform

Информацията ще бъде обобщена от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие и ще бъде предоставена на Агенцията по заетостта.

Проучването се извършва в цялата страна. Целта е да бъде получена реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри, както и да бъдат определени приоритетите за насърчаване на заетостта и в сферата на образованието.

Обобщените резултати от проведеното през м. Февруари 2018 г. анкетиране са публикувани на официалния сайт на Агенцията по заетостта, в рубрика „Проучване на потребностите от работна сила“: https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila022018/

Skip to content