Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през второто шестмесечие на 2016 година

АКТ ТЕКСТ
112 Заповед № РД-15-112/20.09.2016 за определяне на работна група към Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие
111 Заповед № РД-15-111/20.09.2016 за определяне на длъжностни лица за предаване на изборни книжа и материали
110 Заповед № РД-15-110/19.09.2016 за промяна в състава на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие
109 Заповед № РД-15-109/10.09.2016 за заместване
108 Заповед № РД-15-108/29.08.2016 за изменение на Заповед № РД-15-49/04.04.2016
107 Заповед № РД-15-107/25.08.2016 за определяне на длъжностни лица, които осъществяват дейностите по държавните помощи
106 Заповед № РД-15-106/25.08.2016 за обявяване на търг за продажба на имот частна държавна собственост
105 Заповед № РД-15-105/25.08.2016 за предаване на имот на община Шумен
104 Заповед № РД-15-104/24.08.2016 за извършване на преглед на готовността за използване на техника-запас с мобилизационно назначение
103 Заповед № РД-15-103/24.08.2016 за упълномощаване за управляване на МПС
102 Заповед № РД-15-102/17.08.2016 за заместване
101 Заповед № РД-15-101/16.08.2016 за създаване на Областен съвет за намаляване риска при бедствия
100 Заповед № РД-15-100/16.08.2016 за назначаване на комисия за провеждане на конкурса (тест и интервю) за главен секретар на АВиК
99 Заповед № РД-15-99/15.08.2016 за определяне на упълномощен служител за работа с информационната система по РМС 593 към Министерство на финансите
98 Заповед № РД-15-98/12.08.2016 за връщане за ново разглеждане на Решение 93 на Общински съвет Никола Козлево
97 Заповед № РД-15-97/11.08.2016 за връщане на решения № 227. 229. 231. 233. 235 и 237 по Протокол 16 на Общински съвет Каспичан от 28.07.2016
96 Заповед № РД-15-96/11.08.2016 за връщане на решения № 226. 228. 230. 232. 234 и 236 по Протокол 16 на Общински съвет Каспичан от 28.07.2016
95 Заповед № РД-15-95/11.08.2016 за връщане за ново разглеждане на решение на Общински съвет Нови пазар
94 Заповед № РД-15-94/09.08.2016 за връщане на Решение № 259 по Протокол 11 на Общински съвет Шумен
93 Заповед № РД-15-93/08.08.2016 за назначаване на технически екип за огранизационно-техническа подготовка на изборите за президент и вицепрезидент
92 Заповед № РД-15-92/29.07.2016 за назначаване на комисия за провеждане на конкурса за АВиК
91 Заповед № РД-15-91/29.07.2016 за определяне на цели и приоритери за периода 2017-2019 година
90 Заповед № РД-15-90/27.07.2016 за определяне на администратор на профила на ОА в Портала за отворени данни
89 Заповед № РД-15-89/25.07.2016 за изменение на Заповед № РД-15-70/01.06.2016
88 Заповед № РД-15-88/20.07.2016 за утвърждаване на образец на заявление за нова административна услуга
87 Заповед № РД-15-87/19.07.2016 за упълномощаване за управляване на служебни МПС
86 Заповед № РД-15-86/14.07.2016 за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на помощните планове и ПНИ по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
85 Заповед № РД-15-85/12.07.2016 за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на помощните планове и ПНИ по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
84 Заповед № РД-15-84/08.07.2016 за назначаване на комисия за провеждане на конкурс за главен експерт в дирекция АКРРДС
83 Заповед № РД-15-83/08.07.2016 за заместване
82 Заповед № РД-15-82/05.07.2016 за заместване

Skip to content