Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през първото шестмесечие на 2017 година

АКТ ТЕКСТ
45 Заповед № РД-15-45 от 31.03.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-31 от 10.02.2012 г. за състав на комисия
44 Заповед № РД-15-44 от 23.03.2017 г. за сформиране на междуведомствена комисия за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Шумен
43 Заповед № РД-15-43 от 21.03.2017 г. за заместване
42 Заповед № РД-15-42 от 20.03.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-41 от 17.03.2017 г.
41 Заповед № РД-15-41 от 17.03.2017 г. за сформиране на междуведомствена комисия за изготвяне на предложения за местности, за които да се възложи изработка на помощни планове и ПНИ по реда на ЗСПЗЗ
40 Заповед № РД-15-40 от 15.03.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-18 от 27.01.2017 г. и определяне на длъжностните лица за получаване на бюлетините
39 Заповед № РД-15-39 от 14.03.2017 г. за определяне на основния състав на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия
38 Заповед № РД-15-38 от 14.03.2017 г. за определяне на график на дежурствата в Областна администрация Шумен в предизборния и изборния ден
37 Заповед № РД-15-37 от 14.03.2017 г. за предприемане на превантивни мерки по опазване на обществения ред в предизборния и изборния ден
36 Заповед № РД-15-36 от 13.03.2017 г. за определяне на залите за обработка на протоколите на всички СИК от Районната избирателна комисия и изчислителния пункт в изборния ден
35 Заповед № РД-15-35 от 10.03.2017 г. за определяне на междуведомствена комисия за изработване на проект на Регионална програма за заетост и обучение
34 Заповед № РД-15-34 от 08.03.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-28 от 23.02.2017 г. и предоставяне на исканата информация по електронен път
33 Заповед № РД-15-33 от 01.03.2017 г. за прекратяване на конкурса за длъжността „старши експерт“ в дирекция АКРРДС
32 Заповед № РД-15-32 от 27.02.2017 г. за назначаване на комисия за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана
31 Заповед № РД-15-31 от 27.02.2017 г. за връщане за ново обсъждане на Решение № 36 по Протокол № 3 на Общински съвет Никола Козлево
30 Заповед № РД-15-30 от 27.02.2017 г. за предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна държавна собственост на Община Шумен
29 Заповед № РД-15-29 от 24.02.2017 г. за определяне на актуален поименен състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
28 Заповед № РД-15-28 от 23.02.2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация
27 Заповед № РД-15-27 от 22.02.2017 г. за определяне на актуален поименен състав на Постоянната комисия по заетостта към ОСР Шумен
26 Заповед № РД-15-26 от 22.02.2017 г. за определяне на служители да управляват служебно МПС
25 Заповед № РД-15-25 от 21.02.2017 г. за докладване на целите и приоритетите за 2018-2020 и разчетите за необходимите разходи
24 Заповед № РД-15-24 от 15.02.2017 г. за заместване
23 Заповед № РД-15-23 от 14.02.2017 г. за определяне на служител да управлява служебно МПС
22 Заповед № РД-15-22 от 13.02.2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация
21 Заповед № РД-15-21 от 10.02.2017 г. за определяне на комисия за провеждане на конкурса за „старши експерт“ в дирекция АКРРДС
20 Заповед № РД-15-20 от 07.02.2017 г. за определяне на дежурните служители от техническия екип
19 Заповед № РД-15-19 от 30.01.2017 г. за определяне на техническите средства, които да се използват за осъществяване на цялостния изборен процес
18 Заповед № РД-15-18 от 27.01.2017 г. за определяне на упълномощените лица за получаване на бюлетини за произвеждане на изборите
17 Заповед № РД-15-17 от 27.01.2017 г. за определяне на упълномощените лица за получаване и предаване на изборни книжа и материали
16 Заповед № РД-15-16 от 27.01.2017 г. за определяне на помещенията за съхранение на изборните книжа и материали под охрана на МВР
15 Заповед № РД-15-15 от 25.01.2017 г. за определяне на технически екип за изпълнение на ОТП на изборите
14 Заповед № РД-15-14 от 24.01.2017 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурс за длъжността старши експерт в АПОФУС
13 Заповед № РД-15-13 от 23.01.2017 г. за обявяване на конкурс за длъжността старши експерт в АКРРДС
12 Заповед № РД-15-12 от 13.01.2017 г. за одобряване на ПНИ съгласно ЗСПЗЗ
11 Заповед № РД-15-11 от 13.01.2017 г. за одобряване на ПНИ съгласно ЗСПЗЗ
10 Заповед № РД-15-10 от 13.01.2017 г. за одобряване на ПНИ съгласно ЗСПЗЗ
9 Заповед № РД-15-9 от 10.01.2017 г. за обявяване на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция АПОФУС
8 Заповед № РД-15-8 от 10.01.2017 г. за представително облекло
7 Заповед № РД-15-7 от 10.01.2017 г. за определяне на допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден
6 Заповед № РД-15-6 от 09.01.2017 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция АКРРДС
5 Заповед № РД-15-5 от 09.01.2017 г. за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС
4 Заповед № РД-15-4 от 07.01.2017 г. за обявяване на извънредно положение в част от област Шумен
3 Заповед № РД-15-3 от 06.01.2017 г. за назначаване на Областна епизоотична комисия
2 Заповед № РД-15-2 от 05.01.2017 г. за подаване на обобщена информация относно зимната обстановка
1 Заповед № РД-15-1 от 05.01.2017 г. за промяна на потребител в ИИСДА

Skip to content