Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
28 февруари (петък)

Държавният план-прием в VIII клас за следващата учебна година беше одобрен от Постоянната комисия по заетостта в област Шумен

Предложението на Регионалното управление на образованието за държавен план-прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 г. в област Шумен беше представено на заседание на Постоянната комисия по заетостта в област Шумен, водено от заместник-областния управител Ширин Вели.

„В държавния план-прием участват 34 училища, разположени в 18 селища – в десетте центрове на общини, както и в с. Бяла река, община Върбица, селата Браничево и Тодор Икономово, община Каолиново, град Плиска, селата Каспичан и Марково в община Каспичан и селата Друмево и Ивански в община Шумен“, съобщи Николай Русев, старши експерт обществени науки в РУО Шумен.

През настоящата учебна година 1453 ученици от област Шумен завършват VII клас. Те ще могат да избират между общо 63 паралелки, които са предложени за реализиране. От тях 28 са професионални паралелки с 5-годишен срок на обучение (с придобиване на ІІ или ІІІ степен на професионална квалификация), като 22 от тези паралелки са в професионалните гимназии в гр. Велики Преслав, гр. Нови пазар и гр. Шумен, а 6 са в средни училища в гр. Върбица, с. Никола Козлево и гр. Шумен. Три са професионалните паралелки с 3-годишен срок на обучение (с придобиване на І степен на професионална квалификация) в обединени училища в общините Каспичан и Шумен. Учениците, решили да продължат обучението си в някоя от професионалните паралелки (общо 31 на брой) могат да избират между 41 различни комбинации от професия и специалност (в някои професионални паралелки се извършва прием в две групи – всяка по различна специалност от професия). Деветнадесет от професионалните паралелки принадлежат към STEM-направление. Дуална форма на обучение се предлага в 2 професионални гимназии- в гр. Велики Преслав и в гр. Шумен.

Едно от предложенията за обучение в професионални паралелки е по защитена специалност от професия, а осем от предложения са по специалности от професии с очакван недостиг от кадри на пазара на труда (училища в общини Велики Преслав, Никола Козлево, Нови пазар и Шумен)

Предложените профилирани паралелки са общо 32, от които 27 са с 5-годишен срок на обучение, а 5 – с 3-годишен срок на обучение. Предложени са 13 различни комбинации от профил и профилиращи предмети. Двадесет и една от профилираните паралелки принадлежат към STEM-направление.

През предходните три години реализираният в област Шумен държавен прием в VІІІ клас е 61 или 62 паралелки.

IMG_0368

Skip to content