Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
10 декември (четвъртък)

Информационна среща за предизвикателствата през новия програмен период 2014-2020 година под патронажа на областния управител Донка Иванова

Под патронажа на областния управител Донка Иванова в Шумен се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център на тема „Фондовете на ЕС и ИСУН 2020 – в услуга на бенефициентите“.

„Новият програмен период поставя редица нови предизвикателства и аз ще откроя три от тях. Едно от тях е умението да се работи в партньорство в рамките на новите проекти. Друго предизвикателство, което поставят пред нас новите проекти, е подобряването на финансовата дисциплина при изпълнението им, предотвратяването на случаите на финансови корекции по проектите, заради не добре направени тръжни процедури. Не на последно място- важни са правилата за електронно кандидатстване и отчитане на проектите през новия програмен период“, каза при откриването Донка Иванова. Тя подчерта факта, че усвояването на европейски средства е основен инструмент на общините за реализиране на местни политики в сферата на благоустройството, околната среда, подобряване на инфраструктурата, здравеопазването. „Убедена съм, че и сега местните власти ще работят активно в тази посока, разчитам много и на представителите на бизнеса да се възползват от тази възможност, защото вярвам, че това е успешния път за развитие“, каза още областният управител Донка Иванова.

В рамките на информационната среща бяха дискутирани възможности за финансиране на бизнеса чрез европейските фондове, развитието на публично-частни партньорства и клъстери у нас посредством европейски проекти. Бяха демонстрирани и възможностите, които платформата „ ИСУН 2020“ дава на кандидатите по оперативните програми за електронно отчитане на проекти в периода 2014-2020.

Skip to content