Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
29 юни (четвъртък)

Институции и общини с превантивни мерки за недопускане на пожари по време на жътвената кампания в област Шумен

Заседание на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия се проведе под председателството на областния управител проф. Стефан Желев. Това беше първо заседание на съвета, който се създава в съответствие с промените в Закона за защита при бедствия с цел подпомагане дейността на областния управител при организацията, контрола и защитата на населението при бедствия.

Извършени са необходимите дейности от страна на институциите и общините за опазването на селскостопанската продукция и недопускане на пожари по време на жътвената кампания в област Шумен, стана ясно от представените доклади от общините, Енерго-Про Мрежи АД, ЕСО ЕАД МЕР Шумен, Областно пътно управление, жп. секция Шумен и звено СИЕР Вълчи Дол. Предприети са превантивни мерки за спазване нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи за опазване на селскостопанското имущество от пожари.

Обходени и почистени са трасетата на далекопроводите, спрени са  плановите ремонти в участъците, пресичащи посеви с житни култури. Проведени са обучения и инструктажи на служителите, като е осигурено и проверено състоянието на необходимото оборудване. Окосени, почистени от храсти и отпадъци са  сервитутите по всички пътища от републиканската пътна мрежа на територията на област Шумен, като по график тази дейност ще продължи и през месец юли.

Служители на „ВиК ООД Шумен съвместно с местните власти през последните две седмици са извършили обход на противопожарните хидранти,  информацията за състоянието им и възможностите да бъдат ползвани при гасенето на пожарите ще бъде предоставена на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Доброволните формирования на общините също са в готовност и при необходимост ще оказват съдействие на противопожарните екипи по места.

Skip to content