Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
10 ноември (петък)

Институции и общини в област Шумен декларираха готовност за работа при усложнена зимна обстановка

Готовност за работа при тежка зимна обстановка на територията на област Шумен декларираха представителите на териториалните структури на държавната администрация и общините на заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, свикано от областния управител проф. Стефан Желев. Обсъдени бяха предприетите превантивни мерки и дейности и извършената от тях подготовка за действие при усложняване на зимната обстановка.

„Областната дирекция на МВР има готовност за работа при зимни условия, наличната техника е изправна, постоянна връзка се поддържа с общините и населените места“, каза директорът на ОД на МВР – Шумен ст. комисар Ялчън Расим. За извършените предварителни организационни дейности докладва директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Иван Иванов, според който техниката, с която разполага дирекцията  е приведена за работа при зимни условия.

От Областно пътно управление съобщиха, че за зимно поддържане и почистване на републиканската пътна мрежа и участъка от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Шумен има сключени договори с консорциум „Пътно поддържане Шумен“ и фирма „Автомагистрали Черно море“ АД. Двете фирми разполагат с общо 15 опорни пункта, четири от които са за обслужване на участъка от автомагистрала „Хемус“, а останалите са за пътищата от републиканската пътна мрежа в област Шумен. Пунктовете са проверени и по местата вече са разположени голяма част от техниката и необходимите количества от сол и други инертни материали. Осигурено е непрекъснато дежурство в базите и опорните пунктове на фирмите.

От страна на „Енерго Про“ са извършени необходимите действия за профилактика и обслужване на съоръженията, дружеството разполага с 38 екипа на денонощно домашно дежурство и с 39 оборудвани автомобила. Военното формирование 54060 също е в готовност, то разполага с модул за зимни условия, техниката е изправна и при разпореждане на МО може да се използва за оказване на помощ на бедстващи в тежки зимни условия.

По доклад на Регионалната здравна инспекция в лечебните заведения в региона е създадена организация и има разчети за настаняване на болни на хемодиализа, родилки и други тежко болни пациенти при усложняване на обстановката, осигурен е и необходимият минимум от лекарства и консумативи. По информация на Регионалното управление на образованието във всички училища в област Шумен  е извършена необходимата подготовка преди зимния сезон, няма проблеми с отоплението и с транспорта на пътуващите ученици.

По информация на кметовете общините също са в готовност, сключени са договори с почистващи фирми, които разполагат с необходимата техника, осигурени са места за настаняване на бедстващи и нуждаещи се хора при необходимост.

По отношение техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени, проводимостта на речните легла и корекции по тях са извършени проверки по заповед на областния управител, като на територията на област Шумен са проверени 157 язовира и две хвостохранилища. Сериозни проблеми относно състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях не са констатирани, издадени са предписания за отстраняване и почистване основно на храстовидната растителност, много от дадените по време на пролетната проверка предписания са изпълнени.

IMG_5516

Skip to content