Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
12 ноември (четвъртък)

Институции и общини в област Шумен декларираха готовност за работа при усложнена зимна обстановка

Готовност за работа при тежка зимна обстановка на територията на област Шумен декларираха представителите на държавните институции и общините на редовно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, свикано и ръководено от областния управител Донка Иванова. Представителите на институциите и ведомствата докладваха за предприетите превантивни мерки и действия за осигуряване на нормалното функциониране на всички сектори при усложняване на обстановката през зимния сезон.

За зимно поддържане и почистване на републиканската пътна мрежа и участъка от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Шумен, изпълнителна агенция „Пътна инфраструктура“ има сключени договори –за републиканската пътна мрежа с консорциум ДЗЗД „Пътно поддържане“ и за отсечката от автомагистралата с фирма „Автомагистрали Черно море“ АД. Двете фирми разполагат с общо 16 бази, които са заредени с необходимото количество инертни материали. През лятото са извършени кърпежи по пътищата и отводнявания, актуализирани са оперативните планове-казаха от Областно пътно управление.

Всички общини на територията на област Шумен имат сключени договори за зимно поддържане на общинската пътна мрежа до 31 декември 2015г. Изключение прави община Смядово, която със собствена техника поддържа пътищата в общината. В момента са в ход процедурите и предстои подписване на договори за следващата календарна година. До края на ноември със заповед на областния управител Донка Иванова ще се извърши проверка и оценка на готовността на снегопочистващата техника и обезпечеността с инертни материали.

Резултатите от извършената проверка на състоянието на язовирите и речните корита показват, че на този етап няма опасност и основания за тревога. Сериозни слабости не са констатирани, работи се по изпълнение на дадените предписания по места. В държавните институции- ВиК, ЦСМП, РЗИ, регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са актуализирани плановете за работа през зимния период, техниката и екипите са оборудвани и в готовност, създадена е необходимата организация за работа при усложняване на обстановката в региона. Военните формирования също декларираха готовност и докладваха, че техниката е изправна и при разпореждане може да се използва за оказване на помощ на бедстващи в тежки зимни условия. По думите на началника на Регионалния инспекторат по образование Светлана Милева всичките 71 училища на територията на област Шумен са заредени с гориво за зимата и имат план за действия при бедствия. До над 50 училища ежедневно пътуват ученици и при тежки зимни условия и непочистени пътища има риск от спиране на учебния процес, казаха от РИО.

По информация на кметовете общините също са в готовност, предстои до края на ноември да бъдат проведени заседания на общинските щабове. Осигурени са места за настаняване на бедстващи и нуждаещи се хора при усложняване на обстановката.

Skip to content