Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
31 октомври (сряда)

Институциите и общините в област Шумен са подготвени за работа при зимни условия

Териториалните структури на държавната администрация и общините са подготвени за работа при усложнена зимна обстановка на територията на област Шумен. На заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, свикано от областния управител проф. Стефан Желев, бяха обсъдени извършената подготовка и превантивните дейности за осигуряване на нормалното функциониране на всички сектори през зимния сезон.

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Областната дирекция на МВР имат готовност за работа при зимни условия, наличната техника е изправна, екипите са оборудвани и е създадена необходимата организация за действие при усложняване на обстановката в региона, стана ясно от представените доклади. Военно формирование 54060 поддържа модул за зимни условия, разполага с необходимата техника и при разпореждане е в готовност да се включи за оказване на помощ на бедстващи в тежки зимни условия.

За зимно поддържане и почистване на републиканската пътна мрежа и участъка от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Шумен има сключени договори, които изтичат през месец май 2019 година, съобщиха от Областно пътно управление. Поддържат се общо 570 км републикански пътища, за които са на разположение 90 пътно почистващи машини, както и 38 км от автомагистралата, които е предвидено да се почистват от 30 машини.„Базите и пунктовете са проверени, необходимите количества от сол и други инертни материали са осигурени на 150%“, каза директорът на ОПУ Димитър Ковачев. По думите му на този етап част от техниката не е в базите, той като фирмите имат разрешение от агенция „Пътна инфраструктура“ да работят по продължаващите ремонтни дейности, но имат готовност по искане на ОПУ до 24 часа техниката да бъде оборудвана и на разположение.

От Мрежови експлоатационен район Шумен към „ЕСО“ ЕАД и регионален център Шумен към „Електроразпределение Север“ АД докладваха, че е извършена проверка и профилактика на съоръженията, разполагат с необходимата техника, екипите са подготвени и оборудвани. По информация на Регионалната здравна инспекция е създадена организация за настаняване на болни на хемодиализа и родилки при усложняване на обстановката, на кметовете на общини са изпратени списъци с тези пациенти с цел по-добра координация и съвместни действия.

Във всичките 65 училища в област Шумен е извършена необходимата подготовка преди зимния сезон, казаха от Регионалното управление на образованието. В 57 от учебните заведения се обучават ученици, които пътуват от съседни населени места, но няма проблеми с осигуряването на транспорта на пътуващите ученици.

Кметовете на общините също докладваха, че са в готовност за зимния сезон, извършена е необходимата подготвителна дейност, почистващите фирми разполагат с необходимата техника, осигурени са места за настаняване на бедстващи и нуждаещи се хора при необходимост.

Извършените проверки от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор относно техническото и експлоатационно състояние на язовирите са показали, че 160-те язовира на територията на област Шумен разполагат с актуални аварийни планове. Съоръженията са в изправност, като язовирите имат ретензионни обеми за поемане на високи води. По информация на „Напоителни системи“ ЕАД към момента в язовир „Тича“ има 84 млн. куб.метра свободен обем и няма опасност за населението.  Готовност за работа през зимния сезон докладваха и „ВиК ООД, жп секция Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ, Североизточно държавно предприятие, БЧК.

Skip to content