Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
9 декември (понеделник)

Избраха представители на област Шумен в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район

Областният съвет за развитие на област Шумен проведе днес редовно заседание,  председателствано от областния управител проф. Стефан Желев. По закон в съвета участват кметовете на общините и представители на общинските съвети в област Шумен, както и представители на работодателските и синдикалните организации.  Съставът на Областния съвет за развитие беше актуализиран със заповед на областния управител, предвид настъпилите промени след провеждането на местните избори.

Утвърдени бяха представителите на област Шумен в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район. Съгласно чл. 18, ал. 5 и ал. 6 от Закона за регионалното развитие, броят на представителите за всяка област в Регионалния съвет за развитие се определя съобразно броя на населението на съответната област. Спазвайки законовите разпоредби, от Областния съвет за развитие бяха излъчени трима представители за членове на Регионалния съвет. Членовете на Областния съвет за развитие решиха кметът на Шумен Любомир Христов, кметът на Нови пазар Георги Георгиев и кметът на Каспичан Милена Недева да представляват област Шумен в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район.

 

Skip to content