Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
12 август (понеделник)

Изпълняват се всички набелязани мерки след регистриране на първия случай на африканска чума при дива свиня в община Върбица

Изпълняват се всички набелязани мерки за предотвратяване и ликвидиране на болестта, след като на 8 август Българската агенция по безопасност на храните обяви първи случай на африканска чума при дивя свиня в местността „Елешница“, на около 10 км от  село Бяла река, община Върбица. Това стана ясно на заседание на Областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Петко Шаренков. „Подстъпите към този район бяха незабавно затворени, изградени са бариери и дезинфекционни площадки до тях. Преустановени са дейностите в горите преди началото на работния ден в петък и до момента такива не са извършвани. Организирани са мащабни претърсвания на горските територии в определените три ловно-стопански района и до момента не е  открита нито една мъртва дива свиня“, каза директорът на Североизточното държавно предприятие инж. Веселин Нинов. Пред членовете на комисията Веселин Нинов постави проблема с необходимостта за транспортирането на добитата дървесина в този район. По думите му Държавното горско стопанство- Върбица е основен дърводобивен район и в момента по главния път има складирани над 2000  кубика дървесина, а в горските територии в сечищата над 3000 кубика изсечена, но не извозена до пътя дървесина. „Ситуацията е свързана с дейности, които пряко ни засягат и биха имали сериозни последствия, както за икономическото състояние на предприятието, така и за други социални и обществено значими функции“, обясни инж. Нинов. На основание заповед на Министъра на земеделието, горите и храните, той поиска Областната епизоотична комисия да разреши да продължи транспортирането на дървесината, без в района да влизат работници. „Ние можем да гарантираме, че ще контролираме и въведем мерки за биосигурност  и цялостна дезинфенция, както на моторните превозни средства, така и на работниците, които влизат в тези райони и по този начин на практика да елиминираме риска от пренасяне на това заболяване“, каза инж. Нинов.

На този етап мерките касаят служителите в горския фонд, съгласно указанията на Министъра на земеделието, храните и горите, обясни д-р Наташа Баева, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ Шумен. Не се налага въвеждането на допълнителни мерки, като Областната дирекция по безопасност на храните продължава да извършва проверки по търговските обекти, кланици, паркинги и крайпътните места за отдих.

Заместник-областният управител Петко Шаренков запозна присъстващите с резултатите от проведената работна среща на областните управители с ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите във връзка с ограничаване на заболяването Африканска чума по свинете. Срокът за представяне на списъците и протоколите по общини с информация за стопаните на обекти тип „заден двор“ в област Шумен, заклали доброволно прасетата си, които ще получат средства за дезинфекция, се удължава до 26 август. Със свое решение комисията предложи обезщетение да получат всички стопани, които са изпълнили решенията на Националния епизоотичен съвет и доброволно са заклали прасетата си, а не само тези, които попадат в 20 км зони около индустриалните ферми на територията на област Шумен, включително и стопаните от община Върбица.

Комисията прие и допълнителни превантивни мерки за предотвратяване разпространението на болестта в региона.

Решения на 12.08.2019

Skip to content