Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
6 август (петък)

Извънредно заседание на Областният съвет за намаляване на риска от бедствия

Заместник областният управител проф. д-р Сашо Евлогиев проведе присъствено заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия (ОСНРБ) по повод повишената опасност от полски и горски пожари в област Шумен. Секретарят на ОСНРБ комисар Иван Иванов, директор на Регионална дирекция (РД) „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) направи подробен анализ на метеорологичната и пожароопасна обстановка в област Шумен. Бяха посочени примери от сложни ситуации, възникнали в Хасковска, Благоевградска, Пловдивска и други области на страната, както и в област Шумен през миналата година. Беше направен извод, че основна причина за възникването на пожарите е човешката небрежност (повече от 80 %). Проф. д-р Евлогиев акцентира върху основните моменти на системата за ранно предупреждение и оповестяване и необходимите практически действия от ръководителите на структури и кметове на общини.  На заседанието бяха изнесени доклади от ръководителите на структури и кметове (представители) на общините за извършените превантивни мерки срещу пожари, като състояние и готовност на наличната пожарогасителна техника на общините, численост, обучение, екипировка и готовност на доброволните формирования към тях; възможности за използване на земеделска техника от собственици, арендатори и др. земеделски производители за ограничаване разпространението на пожари в землищата на общините.

Комисар Иванов доложи, че РД „ПБЗН“ разполага с 145 служители в готовност за незабавна реакция при възникване на голям пожар на територията на Шуменска област. В помощ могат да се включат и 111 души от доброволните формирования към общините за защита на населението при бедствия и аварии. Според него налагането на финансови санкции на нарушителите са ефективни и апелира представителите на ОД на МВР и кметовете да се активизират, а медиите да съдействат за даване гласност на административните наказания. Той сподели: “Най-важно е при възникване на голям пожар мястото да се насити възможно най-бързо с машини и жива сила за да се ограничи разпространението му. Изтърве ли се един пожар, после става трудно да го гоним”.

На заседанието беше коментиран и въпросът с водния режим в няколко населени места от областта. Акцент бе поставен и на причините за възникналите пожари по жп линията Самуил – Хитрино – Плиска, които през миналата година изпепелиха две къщи в село Каменяк.

 

Skip to content