Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
26 април (четвъртък)

Извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие към Североизточен район

 

Областният управител проф. Стефан Желев участва в извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район, което се проведе в Добрич. Съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на съвета представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен и представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Красимир Кирилов, областен управител на област с административен център Добрич, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.01-30.06.2018 г.

Бяха представени за обсъждане определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България, за които Министерският съвет е дал мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството да бъдат предложени за обществено обсъждане на национално и регионално ниво.

Беше проведен избор на нов представител на РСР като член на Комитета за наблюдение на ПРСР – на мястото на г-н Любомир Христов, кмет на община Шумен, като член на Комитета за наблюдение на ПРСР е избрана да участва г-жа Милена Недева – кмет на община Каспичан.

Материалите от заседанието са налични на сайта на Областна администрация – Добрич.

IMAG4149

Skip to content