Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
17 юли (понеделник)

Изявление на областния управител проф. Стефан Желев

 

Изявление на областния управител проф. Стефан Желев във връзка с предстоящо извънредно заседание на Асоциацията по ВиК в област Шумен, насрочено за 31 юли от 10.00ч., за съгласуване на Бизнес план на развитие на дейността на „ВиК-Шумен“ ООД за регулаторен период 2017-2021 година

В общественото пространство в последно време усилено се коментира само и единствено за цената на водата на шуменци, а встрани от хората остава истинската същност на бизнес плана за инвестиционната програма на ВиК оператора. На обществеността беше внушено, че съгласуването на бизнес плана означава само вдигане на цената и нищо друго. А това далеч не е така и ме задължава като областен управител и гражданин на Шумен да представя истината с факти:

1.Проблемът с качеството на питейната вода не може да се реши само със силите на община Шумен или ВиК оператора, тъй като финансирането на трите компонента за чиста вода – изграждане на санитарно-охранителната зона на язовир „Тича“; изграждане на пречиствателна станция за питейни води, подмяна на главния довеждащ водопровод от язовир „Тича“ и възстановяване на кладенците е общо около 100 млн. лв. и е непосилно за нас.

2.Правителството „Борисов 2“ финансира извършването на прединвестиционни проучвания, които ще приключат в края на месец септември тази година и ще позволят осигуряване на европейско финансиране за тези три обекта. И ако всичко върви по план, през 2018 г. ще започне тяхното строителство.

3.Бизнес планът на ВиК оператора е едно от условията в уравнението „чиста питейна вода“. Съгласно Закона за водите ВиК операторът изготвя бизнес план въз основа на инвестиционната програма към регионалния генерален план, който се съгласува от асоциацията по ВиК, в която членуват всички общини в област Шумен. Регионалният генерален план планира развитието на ВиК системите и съоръженията и обхваща цялата обособена територия на областта.

4.Категорично – проблемът за качеството на питейната вода трябва да бъде решен до край и сега има реални условия това да се случи, в този програмен период, защото в следващия няма да бъдат финансирани ВиК проекти. Правителството „Борисов 3“ е поело ангажименти към ВиК сектора в Шумен и ще ги изпълни.

5.От нас се иска да осъзнаем нашата отговорност по съгласуване на инвестиционния план на ВиК Шумен, защото без него няма да имаме действащ оператор на услугата, няма как да се кандидатства и да се финансират трите компонента за чиста вода – санитарно-охранителната зона на язовир „Тича“, пречиствателна станция за питейни води, подмяна на главния довеждащ водопровод от язовир „Тича“ и възстановяване на кладенците.

Това е истината, останалото е нагнетяване на общественото недоволство от няколко души, които имат интерес да дезинформират гражданите, чрез различни методи и форми, защото тези, които говорят само за цената не искат Шумен да има чиста питейна вода. Кой има интерес в Шумен водата да не става за пиене и гражданите да купуват скъпа бутилирана вода? Кой има интерес общественото недоволство да расте?

Благодарен съм на представителите на политическите сили в общинския съвет, които бяха поставени пред изпитание да вземат решение между осъзнатата отговорност да се реши проблема с качеството на водата, от една страна, и ширещия се популизъм, от друга страна. Това наложи провеждане на консултации, при които всички те, с едно изключение, изразиха своята тревога от манипулациите в общественото пространство и от реалната заплаха истинският проблем на Шумен – качеството на питейната вода – да не бъде решен. Аз благодаря на представителите на политическите сили в общинския съвет, които се отзоваха на поканата ми за среща, за проявената им загриженост и отговорност за решаване на проблема в интерес на всички ни.

В заключение ще припомня, че до 2016 г. шуменци имаха два проблема, касаещи темата „вода“ – единият е пречистването на отпадните води, а вторият – качеството на питейната вода. Пречистването на отпадните води оказва директно влияние върху здравето на хората, но преди две години не се говореше за това. Шуменци не бяха информирани, че заради лошо управление на проекта за пречиствателната станция за отпадни води и забавяне в предишни години изграждането на станцията не приключи до края на 2015 г. (краен срок по проекта) и община Шумен трябваше да осигури още 13 млн. лв. от своя бюджет или да върне 49 млн. лв., поради неизпълнение на проекта. Тогава държавата помогна и осигури от държавния бюджет необходимото допълнително финансиране за завършване на пречиствателната станция за отпадни води. Въпросът от тогава, който и сега стои на дневен ред е – къде бяха и какво казваха тогава тези, които сега „говорят от името на гражданите“?

 

Skip to content