Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
20 септември (понеделник)

Конкурсни инициативи на Държавна агенция „Закрила на детето“

Държавна агенция „Закрила на детето“ (ДАЗД) организира две конкурсни инициативи – отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и наградата „Посланик на доброто“. Наградите се присъждат всяка година като признание за развитие и утвърждаване на правата на децата и осигуряване на условия за щастливо детство.

Първата инициатива е Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“, чрез който ДАЗД изразява признателност към труда на професионалистите от общините, детски градини, училища, юридическите лица, неправителствените организации, доставчиците на социални услуги за деца и читалища.

Отличителният знак се връчва за постижения в четири категории:

  1. Устойчиво развитие;
  2. Успешна промяна;
  3. Значима иновация;
  4. Значимо партньорство.

Основният критерий, по който се присъждат отличителните знаци е приноса в грижата за децата и за социални, образователни, здравни и културни дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

За отличието могат да кандидатстват или бъдат номинирани общини, юридически лица, доставчици на социални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа, читалища и др. Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория.

Втората инициатива на Държавната агенция за закрила на детето е наградата „Посланик на доброто“. Наградата се връчва на  личности, включително и деца, граждански организации, допринесли за промяна в живота на семейства в затруднено положение.

Наградите ще бъдат определени от комисия, ръководена от председателя на ДАЗД. В комисията ще участват представители на Съвета на децата към ДАЗД, експерти, общественици, представители на медиите и др.

Областният управител на област Шумен Валентин Александров уведоми с писмо  заинтересованите страни за инициативите и приканва всички, имащи отношение към темата, да се включат в конкурса или да номинират кандидати. Номинации се приемат до 26 октомври 2021 г.

Формулярите и съпътстващите документи са достъпни на сайта на ДАЗД- https://sacp.government.bg

 

 

 

 

Skip to content