Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
1 септември (петък)

Констатирани са 5 нарушения на нормативните ограничения на санитарно-охранителната зона на язовир Тича през последния месец

По заповед на областния управител проф. Стефан Желев междуведомствена работна група с представители на териториални структури на централната изпълнителна власт извърши през месец август поредица от проверки за спазването на нормативните ограничения, установени за санитарно-охранителната зона на язовир Тича. Съгласно заповедта на областния управител, в междуведомствената работна група бяха включени представители на Регионална здравна инспекция, Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна, Областна дирекция на МВР и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Проверките имаха за цел упражняването на контрол по спазването на редица нормативни ограничения, предвидени в Закона за водите, Закона за рибарство и аквакултурите и Наредба №37 за ползването на язовирите-държавна собственост по отношение правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите.

Проверките са извършени по суша и вода, като са обходени и е направен оглед на всички заливи и ръкави на язовира. Констатирано е, че за пояси I, II и III на СОЗ, определени със Заповед № 850/22.12.2015г. на министъра на околната среда и водите, няма поставена маркировка по суша, а за пояси I и II липсва сигнализация и по акваторията.

Относно спазването на ограниченията за ползване в язовира на лодки с двигатели с вътрешно горене, в пояс I нарушения не са установени. При проверките в пояс II са констатирани случаи на ползването на такива лодки. Съставени са и са връчени 5 акта за установяване на административно нарушение на физически лица за навлизане в територията на пояс II с лодки с двигатели с вътрешно горене.

До настоящия момент са издадени наказателни постановления на обща стойност 400лв.

Skip to content