Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
30 юни (петък)

Липса на кворум отложи Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен

Извънредното Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен не се състоя поради липса на кворум. В дневния ред беше предвидено обсъждане на Бизнес план за развитие на дейността за регулаторен период 2017-2021г. на „ВиК –Шумен“ ООД, който е предоставен от оператора за съгласуване.

В асоциацията членуват държавата и общините, включени в съответната обособена територия, която за област Шумен включва всичките десет общини. По закон държавата в лицето на областния управител участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община. Община Шумен притежава 33.72%, община Нови пазар-6.08%, община Велики Преслав-4.82%, община Каолиново- 4.35%, община Върбица- 3.74%, община Каспичан- 2.87%, община Венец-2.57%, община Смядово-2.41%, община Хитрино-2.24% и община Никола Козлево с 2.20%.

За да бъде редовно проведено заседанието, трябва да присъстват членове на асоциацията, притежаващи най-малко 2/3 или 66,67 % от гласовете в Общото събрание. На насроченото днес заседание присъстваха представители с право на глас по-малко от изискуемия минимум – областният управител проф. Стефан Желев, който представлява държавата с 35% и представител на община Никола Козлево, която има 2,20%.  Поради това заседанието беше отложено и предстои да бъде насрочено следващо заседание на Асоциацията по ВиК в област Шумен, вероятно за края на месец юли.

Skip to content