Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
22 юни (четвъртък)

Мерки за опазване живота и здравето на децата през лятото прие Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

На свое заседание, водено от областния управител проф. Стефан Желев, Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъди и набеляза мерки за опазване живота и здравето на децата по време на лятната ваканция.  За извършените до момента превантивни дейности докладваха представители на общините от област Шумен, сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР, Областно пътно управление, Регионално управление на образованието, дирекция на природен парк „Шуменско плато”.

От представената информация от РУО стана ясно, че в училищата преди началото на лятната ваканция са проведени редица мероприятия- час на класа с участието на органите на реда, родителски срещи, практически занятия за безопасно движение по пътищата, раздадени са тематични информационни материали.

Според инспектор  Мирослав Миронов от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР в Шумен са поведени общо 328 беседи по безопасност на движението с деца и ученици в област Шумен. През цялото лято ще има засилено полицейско присъствие по пътищата и ще се следи за спазване на законовите норми от страна на пешеходците и на шофьорите. През 2016 г. в областта при катастрофа е загинало 1 дете, а са били ранени 14, докато през 2015 ранените при катастрофи деца са били 12, без загинали.

Представителите на общините съобщиха, че във всички общини са издадени заповеди за забрана за къпане в язовирите и са поставени указателни табели. На много места в населените места е подновена маркировката по пътищата, поставени са осветителни тела на конфликтни точки и около спортни площадки в училищата.

Областният управител проф. Стефан Желев постави проблема с недостатъчната видимост около пешеходните пътеки на определени места в Шумен, като посочи за пример пешеходните пътеки по бул. „Славянски“ в участъка от площад Кристал до Руски паметник, където спрените коли пречат на видимостта на пешеходците и на шофьорите.Областната комисия по безопасност на движението препоръча на общинската комисия в Шумен да разгледа този въпрос и при възможност да отдалечи местата за паркиране от пешеходните пътеки.

Заместник-кметът на община Никола Козлево Иван Иванов поиска съдействие от Областно пътно управление за почистване от надвиснали дървета и храсти на участъци по републиканските пътища Никола Козлево-Пет могили и Никола Козлево-Хърсово, както и да бъдат поставени табели, ограничаващи скоростта в тези участъци от пътя. От община Каолиново настояха да се вземат мерки за ограничаване на скоростта по републиканския път, преминаващ през селата Климент, Браничево и Загориче. От страна на Областна администрация беше поет ангажимент за оказване на съдействие по поставените проблеми.

Skip to content