Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
8 октомври (събота)

Министър-председателят Бойко Борисов откри биологичното стъпало на Пречиствателната станция за отпадъчни води на Шумен

Министър-председателят Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на общината Любомир Христов откриха биологичното стъпало на Пречиствателната станция за отпадъчни води на Шумен. На церемонията присъстваха областният управител Донка Иванова, народните представители проф. Стефан Желев и Ралица Тодорова, заместник-кметовете на община Шумен, управителят на ВиК-Шумен Светлозар Дамянов, представители на фирмата изпълнител на обекта и на строителния надзор.

Обектът „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен“ е част от проекта “Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза”.

„Горда съм, че днес откриваме 51-ата пречиствателна станция за отпадъчни води, изградена по ОП „Околна среда“. Това е първият обект, приключил с финансиране от новия програмен период“, каза при откриването министър Ивелина Василева.„Това е един от осемте фазирани проекта.  Общата му стойност е 62 млн. лв. Ако не бяхме осигурили 13 млн. лв., община Шумен трябваше или да ги даде от собствения си бюджет, или да върне вече усвоените 49 млн. лв.“, заяви министърът на околната среда и водите и благодари на община Шумен за усилията за успешното приключване на проекта. „Слагаме финал на мащабна инвестиция за повишаване качеството на живота на 100 000 жители, които ще ползват услугите на новото съоръжение“, каза още  министър Ивелина Василева и увери, че държавата ще направи необходимото и за изграждането на Пречиствателна станция за питейни води на Шумен.

Премиерът Бойко Борисов заяви, че това е инвестиция в здравето на хората. “Днес Шумен трябваше да извади 49 милиона и да ги върне.Десетки километри водопроводни тръби, десетки километри канализационни тръби и това прекрасно съоръжение, което виждате сега. Над 62 милиона са тук. И няма да ви напомням за всичко, което се инвестира в този град. Но това е инвестиция в здравето и в екологията на българите и на България”, каза министър-председателят.

Кметът на Шумен Любомир Христов подчерта, че общината никога не може да си позволи да изгради такова съоръжение със собствени средства и благодари на премиера и на министъра на околната среда и водите за съдействието. “Днес не искам да коментирам причините на забавеното строителство. Но не мога да пропусна факта, че, когато преди година отидох и поставих проблема на министър-председателя и на г-жа Василева, затова, че ако не бъде изпълнен проекта, община Шумен ще трябва да възстанови 49 милиона, което е непосилна сума, аз получих подкрепата и разбирането им, за което им благодаря”, каза кметът Любомир Христов.

Първият обект по втората фаза от интегрирания воден цикъл на Шумен е „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен“. Биологичното пречистване на водата се извършва в система от басейни, в които се снижава въглеродната, азотната и фосфорна замърсеност. Предстои да бъде пуснат в действие и метантанк, в който ще се оползотворяват утайките. При тяхното разграждане ще се получава газ метан, който ще се използва за получаване на енергия за нуждите на пречиствателната станция. Обектът включва и строителство на административно-лабораторна сграда, озеленяване и съпътстваща инфраструктура.

„Изграждане на компресорна помпена станция – КПС “Дивдядово“ с напорен колектор“ е вторият обект. Съоръжението е от голямо значение за цялостната екологична обстановка в района. Квартал „Дивдядово“, в който живеят 4598 души, е изцяло обхванат от канализация. Досега отпадъчните водите се изливаха в близкия яз. „Соари“. Чрез изграждане на компресорната помпена станция и 4-километров напорен колектор водите ще се отвеждат към ПСОВ и ще се пречистват.

Picture 328

Picture 324

Skip to content