Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
8 септември (вторник)

Народните представители от област Шумен се включиха в дискусия по проблемите на здравеопазването в региона

Работните групи, които подготвиха предложения за преодоляване на проблемите в сферата на здравеопазването в област Шумен, днес представиха идеите си на работна среща, организирана от областния управител Донка Иванова. В дискусията участваха и народните представители Любомир Христов, Ралица Тодорова и Иван Иванов.

Двете групи от експерти- лекари, представители на съсловните организации в здравеопазването и специалисти от институциите, бяха сформирани на заседание на Областния съвет по здравеопазване преди седмица, на което беше представен анализ на здравно-демографското състояние на населението и здравната мрежа в област Шумен за 2014 г. с изключително тревожни данни за региона.

В хода на дискусията, в която акцент беше постигането на широко съгласие и взаимодействие, народните представители поеха ангажимент да съдействат и да работят активно за решаване на проблемите в здравеопазването в област Шумен. Предложенията на работните групи с председатели Седат Кадир и д-р Милен Чолаков ще бъдат внесени в Комисията по здравеопазване в Народното събрание. Основните проблеми, посочени от специалистите, са заплащането на лекарския труд, кадровите проблеми с недостига на лекари и големия процент на специалистите в пенсионна възраст, проблеми, свързани с празнотите в подзаконовата нормативна база и др. Предложенията включват и краткосрочни, средно и далеко срочни мерки, които касаят неотложната първична медицинска помощ, спешно приемно отделение на МБАЛ-Шумен, профилактичните прегледи на деца и възрастни, първичната медицинска и зъболекарска помощ в селските райони, състоянието на болничната помощ.

Участниците в срещата изразиха становище, че е необходимо да бъде приет единен дългосрочен проект за здравеопазването в област Шумен, който да бъде подкрепен от политическите сили, съсловните организации, институциите и по който да се работи през следващите 10 години. Първа важна стъпка, по която всички ще обединят усилията си, е подготовката и изработването на новата здравна карта на област Шумен.

Skip to content