Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
27 април (четвъртък)

Област Шумен е на 10-то място в страната по брой трудови злополуки през 2016 година

През 2016 година на територията на област Шумен са декларирани 85 трудови злополуки, като 3 от тях не са признати за такива. 67 от злополуките са възникнали на работното място. Данните съобщи Юлиян Неделчев, гл. инспектор по осигуряването в Териториално поделение на НОИ – Шумен на заседание на Областния съвет по условия на труд, председателствано от  заместник-областния управител доц. Живко Жечев. По традиция заседанието на съвета е посветено на Международния ден в памет на загиналите при трудови злополуки, който се отбелязва на 28 април.

Област Шумен е на 10-то място сред 28-те области в страната по брой трудови злополуки за 2016 г., каза Юлиян Неделчев. През миналата година няма регистрирани злополуки със смъртен изход. Няма данни и за злополуки, довели до инвалидност на пострадалите. Анализът на отраслово разпределение показва, че най-много злополуки са допуснати в секторите производство на основни метали, строителство на съоръжения, производство на метални изделия, дейности по охрана и разследване и хуманно здравеопазване.

За първите три месеца на тази година са допуснати общо 27 трудови злополуки,  като 15 от тях са допуснати на работното място, а останалите 12- при отиване и връщане от работното място. Впечатление прави все още непознаването на законодателството в областта на трудовите злополуки, както от работодателите, така и от работниците. Увеличава се тенденцията за умишлено укриване на допуснати злополуки, поради което се анализират и проверяват болничните листове с причина „Злополука нетрудова“, каза още Юлиян Неделчев.

Директорът на дирекция „Инспекция по труда“-Шумен Стела Методиева съобщи, че през 2016 година относно спазването на трудовото законодателство в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при извършените 865 проверки в 758 предприятия с повече от един нает работник е установено, че 493 предприятия имат изготвена оценка на риска. 484 предприятия са утвърдили програма за минимизиране на риска. С осигурена Служба за трудова медицина са 491 предприятия и 438 предприятия имат изградени органи по безопасност и здраве при работа. Наблюдава се стремеж на работодателите да осигурят необходимите знания на работещите по отношение безопасната им работа и използването на лични предпазни средства и колективни средства за защита, каза Стела Методиева. Констатирани са общо 4 225 нарушения, като нарушенията по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 2 263 броя. От тях тези, касаещи организацията и управлението на дейността са 1 516, по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – 498 и по хигиена на труда – 249 нарушения.

След края на заседанието по традиция членовете на Областния съвет по условия на труд поднесоха венци пред Паметната плоча на загиналите и пострадали при трудови злополуки на улица „Калоян“ 1 в Шумен.

IMAG2755

Skip to content