ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Област Шумен

Туризъм и култура

Шуменска област е с богато културно-историческо наследство. Първите следи датират от ранния период на старокаменната епоха, следват каменно-медната и бронзовата. През 681 г. тук е основана Първата българска държава. Тук се намират древните български столици Плиска и Велики Преслав.
Културно-историческият паметник “Мадарският конник” в община Шумен е единствен в Европа монументален каменен релеф от VIII в., който е от световно значение и е включен в Листа на световното културно наследство, под егидата на ЮНЕСКО.
В територията на областта са обособени 4 национални историко-археологически резервата:
Национален историко-археологически резерват „Мадара“. Богатството на откритите археологически паметници, датирани от IV хил. преди Христа до XV век дават основание на изследователите да нарекат Мадара “Българската Троя”. Най-забележителният паметник на резервата е уникалният скален релеф „Мадарски конник“. През XIV век в скалите на платото е бил създаден най-големият в България скален манастир с над 150 килии;
Историко-археологически резерват “Шуменска крепост” – експониран като музей на открито;
Национален историко-археологически резерват и музей “Велики Преслав” – втората Столица на България през IХ – Х в.;
Национален историко-археологически резерват “Плиска” – първата столица на българска държава от 681 г. до 893 г.).
В гр. Шумен, като продължение на столетните знакови строителства в региона е създаден и монументалният комплекс „1300 години България“, пресъздаващ със средствата на архитектурата и скулптурата историята на Първото българско царство от Аспарух до Симеон.

На територията на областта са разположени Регионална библиотека “Стоян Чилингиров”, Драматично-куклен театър “Васил Друмев”, Държавен симфоничен оркестър. В областта има 2 художествени галерии: Художествена галерия – гр. Нови пазар и Художествена галерия “Елена Карамихайлова – гр. Шумен. Художествените галерии развиват активна културна дейност, ежегодно уреждат изложби на творци от цялата страна и Европа.
На територията на областта има 11 музея, от които с първостепенно значение е Регионалният исторически музей в гр. Шумен – обединява къщите музеи в града, НИАР “Мадара”, НИАР “Плиска”, ИАР “Шуменска крепост”, НИАР “Велики Преслав”. Музейната мрежа се допълва от четири мемориални къщи – музеи (“Панайот Волов”, “Добри Войников”, “Лайош Кошут” и “Панчо Владигеров”) и археологическия музей на Шуменската крепост. С важно значение е Археологически музей – гр. Велики Преслав.

Конната база “Кабиюк” е с уникална природа, където се намира единствения на Балканите Музей на коня.

В град Шумен се намират църквите „Св. Три светители”, “Свето Възнесение” и Арменската църква, както и Томбул джамия, която е втората по големина на Балканския полуостров.

Град Шумен е център на духовна околия (към Варненско-Преславската епархия) и център на районно мюфтийство.

За повече информация:

Skip to content