Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
10 юни (понеделник)

Областен съвет за хората с увреждания е сформиран в област Шумен

Областен съвет за хората с увреждания беше учреден днес в Шумен. Съветът се сформира съгласно Закона за хората с увреждания за осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.  Председател на съвета е заместник-областният Ширин Вели и в състава му са включени

представители на областната и общинските администрации, на териториалните органи на изпълнителната власт, на национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

Областният управител проф. Стефан Желев откри заседанието и увери членовете на съвета, че разчита на всеки от тях за предложения при обсъждането на теми и проблеми с цел оказване на подкрепа и съдействие при провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания на областно ниво.

На учредителното заседание беше приет Правилник за организацията и дейността на Областен съвет за хората с увреждания в област Шумен. Директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане“ Мартина Драгнева коментира някои изисквания на Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, който предстои да влезе в сила от месец септември тази година.

Председателят на Регионалната организация на Съюза на инвалидите Иванка Казакова, която е заместник-председател на Областния съвет за хората с увреждания, изрази очакванията си за активна работа на съвета в няколко направления. По думите й най-важното е изграждането на достъпна жизнена и архитектурна среда, като е необходимо да има контрол при изграждането на съоръженията още на етап строителство, за да са съобразени с нуждите на хората с увреждания.

На заседанието присъства народният представител д-р Румен Генов, който предложи да се организира дискусия по прилагането на Наредбата за медицинската експертиза. Предстои членовете на Областния съвет за хората с увреждания помежду си да обсъдят теми, по които да се работи на следващото заседание.

Skip to content