Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
13 септември (сряда)

Областна администрация беше домакин на дискусия за социалното предприемачество като инструмент в подкрепа на младите хора в област Шумен

Кръгла маса на тема: „Социалното предприемачество – стратегическият инструмент в подкрепа на обезкуражените млади хора в област Шумен“ се проведе в Шумен. Дискусията се организира от Областна администрация Шумен, в партньорство с Български център за нестопанско право по Програма „Социалното предприемачество – възможност за обезкуражените млади хора  в област Шумен, Сливен и Монтана“ (2016г. – 2017г.), подкрепена от Уницеф България. В кръглата маса участваха представители на неправителствения сектор, общини и работодателски организации в региона. Модератор на форума беше Иван Капралов, обществен посредник в Община Шумен.

Областният управител проф. Стефан Желев поздрави участниците и изрази убедеността си от високия потенциал на неправителствените организации в полза на обществото.

„В област Шумен има редица нерешени от години проблеми и неправителствените организации могат да дадат ценни идеи за тяхното преодоляване“, каза проф. Желев и призова представителите на неправителствения сектор към сътрудничество. Проф. Стефан Желев изрази подкрепата си за сключеното през януари 2016г. Споразумение между областния управител, обществения посредник и НПО, определяйки го като  добра основа за бъдещи разговори.

Представени бяха резултатите от реализирането на програмата в област Шумен. Два проекта- на Народно читалище „Пробуда 1929“ от с. Хитрино и Сдружение „Роден край“ от с. Каспичан са получили финансова подкрепа по програмата „Социалното предприемачество – възможност за обезкуражените млади хора в областите Шумен, Сливен и Монтана“. В Хитрино ще бъде открита кафе-сладкарница с детски кът в сградата на читалището, а бъдещият персонал от безработни млади хора в момента се обучава за съответната професионална квалификация. В село Каспичан ще създадат предприятие с дейности по облагородяването на улиците, тротоарите и тревните площи.

Програмният директор на Българския център за нестопанско право Павлета Алексиева представи разработени от центъра предложения за изменение в общинските и областните стратегии за развитие, насочени към гарантиране на устойчивост и ангажимент от местните власти за подкрепа на социалното предприемачество.

Skip to content