Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
18 май (петък)

Областна администрация-домакин на дискусия за преодоляване на демографските предизвикателства в област Шумен

Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова участва в среща-дискусия в областта на демографските и социални проблеми в област Шумен. Работната среща се проведе в Областна администрация Шумен. В дискусията се включиха представители на общините, общественият посредник на община Шумен, териториални структури на изпълнителната власт, работодателски, синдикални организации и представители на неправителствени организации.

Проявата се инициира от Министерството на труда и социалната политика, което провежда поредица от работни срещи-дискусии в различни региони в страната. Целта е да се обсъдят най-подходящите форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, да се чуят проблемите на място, както и да бъдат коментирани конкретни идеи за повишаване на жизненото равнище на населението, мерки за насърчаване на социалното предприемачество и предизвикателствата пред демографската криза.

„България се различава от всички страни н Европейския съюз по това, че губи изключително много млади хора, които отиват да работят в чужбина. Това ни е големият проблем-ние трябва да полагаме усилия в посока запазване на младите хора в България. Ако искаме наистина да направим така, че младите хора да имат желание да живеят, да се развиват и да работят тук, всеки един от нас трябва да поеме своята отговорност, защото няма как само с национални програми този проблем да се реши“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова и изрази желанието си местната и централна власт заедно да работят за решаването на тези проблеми.

Тенденциите в демографските проблеми представи доц. д-р Георги Бърдаров – Заместник-декан по учебните въпроси на Геолого-географския факултет на Софийския университет. По думите му ситуацията в България не се отличава от демографските тенденции в Европа. „За нашата страна огромен проблем е емиграцията на младите хора- ако ги задържим тук, това ще доведе до намаляване на дисбаланса“, каза доц. Бърдаров.  Той очерта предизвикателствата пред страната ни, породени от все по-големия дефицит на работна ръка, неквалифицирана и необразована работна ръка, регионален и икономически дисбаланс. Според доц. Бърдаров значението на човешкия капитал предстои да се оцени в 21 век. „Скъсана е връзката между образование и реализация, нужни са адекватни доходи, защото ниското заплащане става причина за емиграцията“, каза доц. Бърдаров и акцентира на необходимостта от разработването на  регионални демографски програми, които да отчитат местните особености. В дискусията участва и д-р Теменужка Златанова, експерт  от МТСП.

Предложенията, инициативите и препоръките, които бяха обсъдени, ще залегнат в разработваната от МТСП „Регионална демографска стратегия“, чиято цел е подобряване на неблагоприятните демографски тенденции в страната.

Skip to content