Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
19 октомври (четвъртък)

Областна администрация Шумен беше домакин на обучение за прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Семинар по актуални въпроси относно прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе в Областна администрация Шумен. Обучението се организира по инициатива на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и в него участваха членовете на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията–Шумен, представители на общините и ръководители на териториални структури на държавната администрация.  При откриването заместник-областният управител Петко Шаренков изтъкна важността от провеждането на такива форуми за по-добра информираност и недопускане на нарушения.

Емилия Динекова, директор на дирекция „Правна“ на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и експертите от дирекцията Наталия Гелева и Светослав Димитров представиха основните моменти на механизма за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и задълженията на лицата, заемащи публична длъжност по този закон. Коментирани бяха забраните по глава Втора и глава Пета от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и характерните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация. Представен беше и режимът за подаване на декларации по глава Трета от ЗПУКИ, както и процедурите за установяване и санкциониране на конфликт на интереси и други нарушения на закона.

IMG_5435

Skip to content