Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
26 февруари (петък)

Областна администрация-Шумен беше домакин на заседание на Обществения форум на неправителствените организации

Съгласно постигнатото Споразумение за партньорство между Областния управител, Обществения посредник на община Шумен и неправителствения сектор в област Шумен, в Областна администрация-Шумен се проведе редовно заседание на Обществения форум на неправителствените организации. Срещата беше открита от заместник-областния управител Петко Шаренков, който благодари на всички за активното участие, даващо възможност за дебат по важните за обществото ни проблеми.
Гост на заседанието беше Невена Маджарова, която представи добри практики и опита на „Клуб на неправителствените организации“-Търговище по отношение на съвместната работа и взаимодействието им с местната власт. Това сдружение е създадено през 1997 година, в него към момента са включени 26 неправителствени организации от общината. Работим много с основна цел да участваме активно в процеса на вземане на решения на местно ниво, каза Невена Маджарова. По думите й през тези години неправителственият сектор е реализирал над 50 проекта за близо 1 млн. лв.
Решено беше да се сформира работна група за изработване на примерни правила за създаването на общински фонд за подпомагане на малки проекти на неправителствения сектор. На следващото си заседание през месец март Общественият форум ще обсъди предложения за обща инициатива на неправителствените организации. Ще бъде отправена покана към членовете на постоянната комисия по „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ към Общинския съвет в Шумен за участие в срещата, решиха още участниците в днешното заседание.
Заместник–областният управител Петко Шаренков представи писмено предложение на председателя на Общински съвет – Шумен проф. Борислав Беджев към Обществения форум да бъдат излъчени трима представители на сектора в бъдещата конкурсна комисия за избор на Обществен посредник на Община Шумен. След провелите се разисквания Общественият форум на неправителствените организации реши в комисията да влязат Галина Минчева /сдружение „Искам да знам“/, Нина Белчева /Институт за регионално развитие и квалификация Шумен/ и Росица Василева /сдружение АлДоРа“/.

Skip to content