Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
14 май (понеделник)

Областната комисия предлага промени в проекта на Национална здравна карта за област Шумен

Комисията за изработване на Областната здравна карта с председател областния управител проф. Стефан Желев на свое заседание прие предложение за промени в представения за обществено обсъждане проект на Национална здравна карта, касаещ развитието на болничната помощ в област Шумен. Комисията е назначена със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и включва представители на РЗИ, РЗОК, районна колегия на Български лекарски съюз, районна колегия на Българския зъболекарски съюз, регионална колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, представител на представителни организации за защита правата на пациентите, както и представители на всички общини в област Шумен.

В дискусията участваха и народните представители д-р Румен Генов, д-р Нигяр Джафер и Иван Иванов, както и общественият посредник на Шумен Иван Капралов.

Участниците в заседанието подкрепиха тезата, че трябва да се работи за запазване на постигнатото в здравеопазването и настояха за корекции в предложения за обсъждане проект на Национална здравна карта, поради факта, че има промени в предложението на Областната комисия при изготвянето на областната здравна карта.

Новите предложения касаят отделения в МБАЛ-Шумен, за които в Националната здравна карта са предвидени по-малко легла и по-ниски нива на компетентност – неврологично, УНГ, неонатологично, очно, инфекциозно, пулмология и фтизиатрия.

В неврологично отделение областната комисия предлага да се предвиди едно легло за дейности на ІІІ ниво на компетентност. В УНГ отделение се предлага да бъдат отпуснати две легла за дейности на ІІІ ниво. За неонатологично отделение предложението е за 14 легла за дейности на І ниво и 11 легла за дейности на ІІ ниво, предвид това, че е закупена съвременна апаратура, обслужват се новородени от съседни области и се увеличава броя на новородените, които се нуждаят от интензивни грижи. За Очно отделение се предлага в Националната здравна карта да се предвидят 5 легла за дейности на ІІ ниво. За Инфекциозно отделение се предлага да се предвидят 10 легла от І ниво и 14 легла – ІІ ниво. Предложението за пневмология и фтизиатрия е за 20 легла на І ниво и 17 легла  – ІІ ниво.

Единодушно беше подкрепено предложението апаратът на КОЦ Позитрон-емисионна томография – PET-CT , който е лицензиран апарат и работи от 2016 г., да бъде включен в Националната здравна карта, тъй като „КОЦ-Шумен“ ЕООД има междуобластни функции, лекува много пациенти от съседни области (Разград, Търговище, Добрич, Силистра) и дейността към настоящия момент е обезпечена.

Комисията реши при бъдеща актуализация на здравната карта да се предвидят легла в кардиологично отделение и отделението за съдова хирургия за дейности ІІ ниво, тъй като има възможност за кадрова обезпеченост.

Депутатите изразиха готовност да защитават предложенията на Областната комисия за промени в Националната здравна карта, които предстои да бъдат внесени в Министерството на здравеопазването.

IMG_6040

Skip to content