Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
28 април (четвъртък)

Областният съвет по условия на труд заседава по повод Международния ден в памет на загиналите при трудови злополуки

Областният съвет по условия на труд заседава днес в Областна администрация-Шумен по повод 28 април – Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки. На заседанието, водено от заместник-областния управител Селиме Кърджалиева, беше представена информация за трудовия травматизъм и професионалните заболявания в област Шумен и за състоянието на здравословните и безопасни условия на труд. „Област Шумен е на 10-то място сред 28-те области в страната по брой трудови злополуки за 2015 г.“, каза Юлиян Неделчев, представител на Териториално поделение на НОИ – Шумен. По думите му през миналата година трудовите злополуки са били 72, като 61 от тях са възникнали на работното място. За първите три месеца на тази година броят им е 11, от които 6 са допуснати по време на работа. „Няма регистрирани смъртни случаи при трудовите злополуки“, съобщи Юлиян Неделчев. „Впечатление прави все още непознаването на законодателството в областта на трудовите злополуки, както от работодателите, така и от работниците. Увеличава се тенденцията за умишлено укриване на допуснати злополуки, поради което се анализират и проверяват болничните листове с причина „Злополука нетрудова“, уточни още той.

Директорът на дирекция „Инспекция по труда“-Шумен Стела Методиева съобщи, че през първо тримесечие на 2016 година инспекцията във взаимодействие с други държавни контролни органи и с представители на работещите са извършили  общо 237 бр. проверки в 226 предприятия от всички икономически дейности. „В областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, работодателите са създали добра фирмена политика, осигурено е обслужване от Служби по трудова медицина в 187 предприятия; изготвена е оценка на риска, провеждат се инструктажи, осигуряват се работно облекло и ЛПС на работниците. С изградени органи по безопасност и здраве са 150 предприятия. Констатираните нарушения през първото тримесечие на 2016 година по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са общо 483 бр. при 820 бр. за 2015 година.“, съобщи Стела Методиева.

След края на заседанието, по традиция членовете на Областния съвет по условия на труд поднесоха венци от областния управител, община Шумен и КНСБ пред Паметната плоча на загиналите и пострадали при трудови злополуки на улица „Калоян“ 1 в Шумен.

IMG_3401

Skip to content