Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
20 септември (вторник)

Областният съвет за развитие дискутира проблемите на образованието в област Шумен

Областен съвет за развитие, посветен на състоянието на образованието в област Шумен, се проведе в Областна администрация под председателството на областния управител Донка Иванова. В дискусията участваха представители на общините и на Общинските съвети от област Шумен, народните представители проф. Стефан Желев и Бюнямин Хасан, които са членове на Комисията по образование и наука в Народното събрание, представители на работодателските организации и синдикатите, ректорът на Шуменския университет проф. Георги Колев,  началникът на Регионално управление на образованието – Шумен Светлана Милева, директори на професионални гимназии и средни училища.

Областният управител Донка Иванова определи дискусията като началото на поредица от разговори по проблемите на образованието, които притесняват експертите, бизнеса и цялата общественост и подчерта, че образованието е сложен процес, който изисква усилията, взаимодействието и съпричастността на всички заинтересовани страни- училището, родителите и местната власт.

Информация за състоянието на образованието и обучението в област Шумен представи началникът на РУО Светлана Милева, според която много и различни са факторите, обуславящи качеството и постигнатите резултати при обучението на учениците. По думите й в 44 от общо 71 училища има деца, които се отглеждат от близките си, като с над 10% такива случаи са училищата в Никола Козлево, Градище, Стоян Михайловски, Лятно, с.Каспичан и др., като в голямата си част в тези учебни заведения обучението се извършва в слети паралелки. За развитието на професионалното образование в област Шумен в контекста на новите нормативни документи говори експертът в РУО Шумен Машка Крумова, според която в училищата в област Шумен се осъществява професионално обучение в 19 професионални направления, като има редица специалности с отлив на ученици през последните години.

Представителите на работодателските организации изразиха неудовлетвореност от качеството на образованието и подготвеността на кадрите.  „Мисля, че в образованието ни средствата се харчат неправилно. Който от нас произвежда брак, бракът не се купува. Вие произвеждате брак, а този брак държавата го плаща. Нещо не е наред. Дали сме на 24-то или на 27-мо място, това нас не ни успокоява. Преди два века Шумен е бил център на образованието. Ние искаме да станем отново този център”, каза председателят на Стопанска камара – Шумен Николай Тончев.  По думите му градът няма да има перспектива, ако няма качествени мениджъри и квалифицирани работници. „До две години в Шумен ще има много повече промишленост и ще има нужда от много кадри. Искаме да създадем скъпо платени работни места, за да можем да си върнем децата, които са в чужбина”, каза Тончев.  Председателят на Търговско-промишлената палата в Шумен Христо Дечев заяви, че постигнатите резултати не задоволяват никого и предложи сформирането на работна група от експерти, която да разработи предложения и мерки за повишаване нивото на образование, с които да се търсят конкретни резултати. Заместник-кметът по образование и култура на община Шумен Найден Косев предложи общината да стане пилотна община, в която да се създаде Център за иновации и кариерно развитие в помощ на родителите и учениците.

В края на заседанието членовете на съвета решиха до края на септември да бъде сформирана работна група от експерти, която да разработи конкретни мерки и предложения и да бъде насрочена нова среща за обсъждане на тези идеи за подобряване качеството на образованието и взаимодействието с местния бизнес.

IMG_4024

Skip to content