Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
25 януари (сряда)

Областният съвет за развитие утвърди Здравната стратегия на област Шумен до 2020 година

Областният съвет за развитие на свое заседание под председателството на областния управител Донка Иванова  съгласува Здравната стратегия за област Шумен за периода 2016- 2020 година. Целта на този стратегически документ е да осигури устойчивост в развитието на здравеопазването в посока подобряване на качеството на здравните грижи, заяви областният управител Донка Иванова и подчерта, че с неговото приемане той става задължителен документ за изпълнение през следващите години.

Документът, който беше приет от Областния съвет по здравеопазване преди около месец, беше представен пред кметовете от директора на Регионалната здравна инспекция д-р Пепа Калоянова. Документът е изработен от работна група с участието на представители на съсловните организации, лечебните заведения и общините. Той следва приоритетите на Националната здравна стратегия, като към всеки приоритет има разработени политики и мерки, които ще се изпълняват с цел осъществяване на по-добро качество на здравеопазването в област Шумен във всичките му аспекти, каза д-р Пепа Калоянова.

Здравната стратегия е изготвена на базата на демографски анализ, като са  изведени основните демографски проблеми, имащи пряко отношение към системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги. Три основни приоритета до 2020 година са заложени в документа- създаване на условия за здраве за всички през целия живот, развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати и укрепване на капацитета на общественото здравеопазване.До края на февруари работната група трябва да изготви план с конкретни мерки за реализацията на стратегията.

В рамките на заседанието беше обсъдено и изпълнението в област Шумен на Националната програма за енергийна ефективност на  многофамилни жилищни сгради.

Общо 6 са завършените и въведени в експлоатация жилищни сгради-4 от тях са в община Смядово и по 1 сграда е завършена в Каспичан и Велики Преслав, каза областният управител Донка Иванова. Към момента на 6 сгради се извършват строително-монтажни дейности- 4 от тях са в Шумен и две в община Смядово. 126 сдружения на собственици са регистрирани в област Шумен, като 96 от тях са подали заявления за финансова помощ. 93 са одобрени, а 87 сдружения са сключили договори с кметовете на общините. До Българската банка за развитие са изпратени 87 искания за сключване на договори за целево финансиране. Сключени са 45 договора. За 39 от сградите има изготвени обследвания и са стартирани дейности.

Кметът на община Смядово Иванка Петрова представи опита на общината от участието им в предходни процедури за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, като община Смядово е единствената община в региона носител на този приз.

IMG_4761

Skip to content