Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
2 септември (сряда)

Областният управител Донка Иванова инспектира работата по почистване на потенциално опасните обекти в региона по проект „Подкрепа за заетост“

Областният управител Донка Иванова и заместник–областният управител Петко Шаренков инспектираха хода на дейностите по почистване на потенциално опасните  обекти на територията на област Шумен, които се реализират по проект „Подкрепа за заетост”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и осигурява четири месечна заетост на безработни лица.

Наетите 120 безработни от началото на месец юли работят на 46 потенциално опасни места и осъществяват превантивни дейности за защита от бедствия и преодоляване на потенциалния риск от наводнения. Почистват се най-критичните участъци в региона-дерета и речни корита в извън урбанизираните територии и по места, определени от кметовете на населените места.

Днес областният управител Донка Иванова се запозна на място с извършеното до момента по почистване на участъка и подобряване на проводимостта на река Стражка в шуменските квартали Макак и Мътница. Извършена беше проверка и на работата на язовир Мировци в община Нови пазар, където се почиства храстовидната растителност от язовирната стена.

Областният управител Донка Иванова посети и фирма „Тетрахиб“ АД в община Никола Козлево. При срещата с изпълнителния директор Пенка Маринова областният управител се ангажира да настоява пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за отпускане на средства, с които да бъде изградено съоръжение за отводняване с цел недопускане на наводнение  в този участък. Мястото е потенциално опасно, тъй като два пъти през последните години в този участък обилните валежи предизвикаха завиряване на земеделски земи и наводниха лагуните на фирмата и помпената станция на ВиК, която снабдява с вода две села в общината.

Skip to content