Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
30 октомври (петък)

Областният управител Донка Иванова насрочи първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините на област Шумен

Областният управител Донка Иванова в изпълнение на правомощията си по чл. 23,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ със своя заповед от 29.10.2015г. свиква първите заседания за конституирането на новоизбраните общински съвети в общините на територията на област Шумен. На първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетва в присъствието на областния управител, на председателя или член на общинската избирателна комисия и на граждани.

Първите заседания ще се проведат по следния график:

  • Общински съвет–Венец на 02.11.2015г./понеделник/ от 14.00ч. в административната сграда на Община Венец;
  • Общински съвет–Хитрино на 03.11.2015г./вторник/ от 11.00ч. в административната сграда на Община Хитрино;
  • Общински съвет–Каолиново на 03.11.2015г./вторник/ от 14.00ч. в административната сграда на Община Каолиново;
  • Общински съвет–Смядово на 04.11.2015г./сряда/ от 11.00ч. в административната сграда на Община Смядово;
  • Общински съвет–Върбица на 04.11.2015г./сряда/ от 14.00ч. в административната сграда на Община Върбица;.
  • Общински съвет – Никола Козлево на 05.11.2015г. /четвъртък/  от 10.00ч. в административната сграда на Община Никола Козлево;
  • Общински съвет–Каспичан на 05.11.2015г. /четвъртък/ от 13.00ч. в административната сграда на Община Каспичан;
  • Общински съвет–Нови пазар на 05.11.2015г. /четвъртък/ от 15.00ч. в административната сграда на Община Нови пазар;
  • Общински съвет–Велики Преслав на 06.11.2015г. /петък/ от 11.00ч. в административната сграда на Община Велики Преслав;
  • Общински съвет-Шумен на 09.11.2015г. /понеделник/ от 10.00ч. в  административната сграда на Община Шумен.

Съгласно законовите разпоредби, в заповедта на областния управител е посочен дневен ред:

1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, кмета на общината и кметовете на кметства и подписване на клетвен лист от всеки от тях.

2. Избор на Председател на общинския съвет по реда на чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

Skip to content