Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
21 септември (сряда)

Областният управител Донка Иванова подкрепи реализацията в област Шумен на проект „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ

Областният управител Донка Иванова изрази подкрепата си за реализацията в област Шумен на проект „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. На работна среща в Областна администрация, в която участваха директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Антоанета Тодоранова, координаторът по проекта Полина Караджова и заместник-областният управител Селиме Кърджалиева, бяха обсъдени предстоящите дейности по изпълнението на проекта.

Проектът „Заедно от детската градина“ е насочен към изграждане на приобщаваща и подкрепяща среда за децата със специфични потребности и се реализира в областите Монтана, Сливен, София и Шумен. В нашата област са включени общо 14 детски градини- 12 от тях са в община Върбица и по 1 в общините Велики Преслав и Нови пазар.  Предвижда се да бъде оказвана методическа подкрепа на педагозите, които ще работят с деца със специфични образователни потребности, ще бъдат назначени екипи от експерти-ресурсни учители, логопед и психолог за работа с децата, ще се провеждат обучения. В дейностите по проекта е заложено и изграждане на достъпна среда и ресурсни кабинети за работа с децата.

Съгласно сключено споразумение между Министерството на образованието и науката и УНИЦЕФ България, в началото на октомври предстои да бъде създаден Областен координационен съвет. В него ще се включат представители на Областна администрация и общините, детските градини, Регионалното управление на образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“. Съветът ще заседава веднъж на три месеца и ще оказва институционална подкрепа по изпълнението на дейностите, ще прави преглед и оценка на ефикасността и постигнатите преки резултати и др. Изпълнението на проекта ще приключи в края на 2017 година.

Skip to content