Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
2 декември (сряда)

Областният управител Донка Иванова с изнесена приемна в община Велики Преслав

С посещение в община Велики Преслав започнаха изнесените приемни на областния управител Донка Иванова в общините на област Шумен. Срещите са продължение на стартиралата преди една година инициатива за разговори с кметовете на общините и кметовете на населените места в региона

Проблеми, свързани със състоянието на ВиК сектора, почистването и проводимостта на речните корита, здравеопазването бяха сред основните въпроси, които областният управител Донка Иванова и ръководният екип на Областна администрация-Шумен дискутираха с кмета на общината Александър Горчев и кметовете на селата в общината.

По отношение на проблемите в сферата на здравеопазването областният управител Донка Иванова заяви, че предложението за Областна здравна карта е изпратено в Министерството на здравеопазването, като на този етап решения няма, а всичко е на ниво обсъждане и предложения. Разчитам много на експертните мнения и мисля, че през последните месеци постигнахме много в тази посока, като единствената цел на всички трябва да бъде осигуряването на качествена здравна помощ и достъп до медицинско обслужване на населението, подчерта Донка Иванова.

Кметът Александър Горчев поиска съдействието на областния управител за осигуряването на средства за корекция на коритото на реката, която преминава през село Суха река и за корекцията на реката, преминаваща през село Драгоево. По думите му двата участъка са потенциално опасни за населението, общината има изготвени проекти за това и кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, но на този етап няма одобрение. Областният управител Донка Иванова обясни, че предстои изготвянето на актуализиран списък на приоритетните за област Шумен проекти и пое ангажимент двата проекта на общината да бъдат включени с необходимост от спешно финансиране.

По отношение на поставения въпрос за нарушеното водоснабдяване на село Драгоево стана ясно, че водопроводът в селото е компрометиран с близо 50 аварии през миналата година. Проведени са срещи с управителя на ВиК- Шумен Светлозар Дамянов и е обсъдена възможността да бъде подменен водопровода през селото, като разходите за това да са за сметка на общината и ВиК- Шумен. На срещата беше коментирана и работата по изготвянето на земеразделителни планове по земи по Параграф 4 в общината. Средствата за това се отпускат от държавния бюджет и към момента финансиране няма. Средства за тази дейност се искат непрекъснато и Областна администрация-Шумен има готовност веднага да започне работа при осигурено финансиране.

Поставени бяха и редица конкретни въпроси от кметовете на населените места, за които ще се търси решение със съвместните усилия на държавата и общините.

Срещите продължават с посещение през следващата седмица в община Нови пазар. В рамките на изнесените приемни жителите на всяка община имат възможност да разговарят с областния управител да поставят лично въпросите, които ги вълнуват, както и да потърсят съдействие за решаване на проблеми от различно естество.

IMG_2608

Skip to content